Otevřený dopis nejenom exprezídentu Václavu Klausovi 31.X.2016

Kolem 28. října opět mlžení o naší státnosti, a zámlky o jejím postupném  ztrácení.   

  Otevřený dopis.                                            Praha 31. října 2016.

  Pan  prezident Václav Klaus, P.T.,   
  vládní činitelé, ČeskoSlovenští občané. 

       Na základě dosavadních zkušeností jsem už 16. října 2016 na
  svém webu zveřejnil, jaká zavádějící řečnění můžeme asi očekávat
  u příležitostí 98. výročí vzniku svébytného Československa. Vede-
  ných záměrem obcházet prospěchářské rozbití České a Slovenské
  Federativní Republiky. K tomu však je nutné uvést alespoň tři nej-
  závažnější skutečnosti:

  1/ Československo bylo rozbito bez zákonného referenda, aniž byl
      brán zřetele na použitelné zahraniční vzory; například Švýcarské
      konfederace. Což mělo být mravně politickým a státnickým im-
      perativem pro zvolené představitele. Zmíněné stanovisko stvrzu-
      je i PhDr. Iveta Radičová, premiérka Slovenské Republiky mezi
      roky 2010 až 2012. Spolu s názorem, že většina obyvatelů Čes-
      koslovenska byla proti rozdělení státu.

  2/ Zahraniční vměšování, i snaha německého kancléře Helmuta
      Kohla v roce 1992 o odtržení Slovenska;  mnichovanskou ob-
      měnou Divide et impera; rozděl a opanuj; pozůstalé státečky. 

  3/ Ať tak, či onak, zánik svébytného Československa geopoliticky
      i funkčně oslabil obě zbytkové republiky. Nejen zdvojením stát
      ních funkcí a institucí. Zejména ale mravní negací nosných zá-
      sad Československé státnosti. Zastíraných licoměrným vzývá-
      ním Masaryka, Štefánika, a dalších nesporných autorit. Navíc
      s doprovodem opožděnecky varovných frází typu " ... Aby – až
      si za dva roky budeme připomínat sté narozeniny našeho státu
    – bylo ještě co slavit."

  K tomu ale je třeba vlastenecky a cílevědomě konat, podle dobrých
  mravů a zásad selského rozumu; s úsilím napravovat pokažené.
  

  S přáním hezkých dní                                    
                                   Bohuslav Hubálek*1933,v.r.
               190 00 Praha 9 Českolipská 19, www.doklad-hubalek.cz

  P.S. Doporučuji CD Marcela Zmožka »ČECHOSLOVÁCI«.

                                                  Doplňující sdělení:
1/
Při zveřejnění odesláno do Institutu Václava Klause, o.p.s.; zpravodajství České tiskové
    kanceláře a České Televize.
2/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v  ponděli  31. října 2016, ve 20:15 hodin.