K 98. výročí vzniku kdysi svébytného Československa.   16.X.2016
O  cíleném  rozbití relativně  vzorového  státu = bez zákonitého referenda. V čí prospěch?
Vznik ČSR a související okolnosti jsou důkladně objasněny dějepisnou literaturou.
I včetně rozličných pochybení a nedůsledností. To však nemění zásadní skutečnost, že
Československo trvale patřilo mezi vzorové státy Evropy. Zejména v období od roku 
1918, přes válečné roky, až do nastolení režimu Komunistické strany Československa 
(KSČ) v únoru 1948.
Avšak hodně zámlk i mlžení se vztahuje k dalším událostem. Nejen při pádu režimu
KSČ v roce 1989. Stejně tak k okolnostem souvisejícím s rozbíjením a rozbitím České a
Slovenské Federativní Republiky. 
Proto se zájmem očekávám, zda-li průběžní oslavovači zrodu Československa také
budou otevřeně psát i hovořit o rozbíjení a rozbití ČSFR. O strůjcích zahraničních i do-
mácích.
Své postřehy zveřejňuji v aktuálním předstihu. Aby výrazněji zazněly. Zejména by je 
měli vnímat systemizovaní znalci všeho druhu.   
    

 Sudetoněmecké vlivové zájmy 1989.
 ... Posselt uvedl pro ilustraci, že byl v roce 1989 se stovkami tisíc demonstrantů na
     Václavském náměstí v Praze,....
     Zdroj=
     2016vii09= http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Posselt-potvrzuje-160709.ht

   Německý kancléř Helmut Kohl  v únoru 1992 naléhal na odtržení Slovenska. 
  ˝aktivní zasahování do procesu rozdělení ČSR
(jednání kancléře Helmuta Kohla
    v únoru 1992 v Bratislavě je zaznamenáno dnes již odtajněnými bonnskými ar-
    chivy),
což kupodivu zůstává účelově dosud mimo pozornost „odborné" akade-
    mické komunity i vlastně německých českých médií. Jedná se o naléhání a snahu
    o
  odtržení Slovenska a dále o regionalizaci (rozdrobení) ČR na malé kraje, což
    bylo výrazem zájmu o oslabení centrální moci.˝
 
   Zdroj = Miroslav Polreich, 2009, Utajená zákulisí, strana 155.

                              Zlovolný a zatvrzelý revizionismus kancléře Kohla
                               vůči znění mezistátně platné Deklarace ČR-SRN!
     Hlavní šok ale nastal, když na přímou otázku, jestli deklarace tedy znamená, že majetkové
     nároky  sudetských Němců jsou passé, Kohl odpověděl, že takto on sám deklaraci nechápe.

            Zdroj =
Lidové noviny, 21.X. 2006.  KOHL k Deklaraci ČR-SRN
   SLOVÁCI,  SLOVENSKO,  ARGUMENTAČNÍ  FAKTA:  

     Zánik ČSFR bez referenda byl volebním podvodem stran.
        Slovensko;ČR;historie;literatura;Radičová                  14.05.2013 18:35

       Bratislava 14. května (ČTK) - Rozdělení Československa na konci roku 1992
       bez předchozího referenda
bylo podle slovenské expremiérky Ivety Radičové
       volebním podvodem politických stran vůči občanům. O tak důležité záležitosti,
       jakou je státoprávní uspořádání, musí rozhodnout občané,
uvedla Radičová v
       nové knize Krajina hrubých čiar (Země tlustých čar), kterou dnes představila v
       Bratislavě. Kritizovala rovněž posledního československého prezidenta Václava 
       Havla za to, že prý souhlasil s rozpadem Československa a že pak přijal funkci 
       českého prezidenta. 

       Rozpad federace bez vypsání lidového hlasování prý dosud ovlivňuje politickou
       kulturu v Česku i na Slovensku. ...
       První žena v čele slovenské vlády tvrdila, že politici neměli mandát rozhodnout
       bez vyjádření občanů o zániku Československa
a že toto rozhodnutí udělali politici,
       kteří byli "v mnohém reprodukcí bývalého komunistického režimu ". Připomněla, že
       v průzkumech veřejného mínění se proti rozdělení společného státu tehdy vyslovila 
      
v ě t š i n a  obyvatel  Československa.
       Hlavními architekty rozdělení /**federace se po volbách konaných v roce 1992 stali
       tehdejší český premiér Václav Klaus a jeho slovenský protějšek Vladimír Mečiar.    
       Radičová také kritizovala Havla, který v roce 1992 odstoupil z funkce českosloven-
       ského prezidenta a po rozdělení federace se stal českým prezidentem. ...
  
 

                     /**=  de  facto   poslužné   a   prospěchářské   r o z b i t í   ČSFR/

    Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
    V rokoch 2010 až 2012 bola predsedníčkou vlády Slovenskej republiky.
    Predtým vykonávala funkciu ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny
    (2005 až 2006). Poslankyňou bola v rokoch 2006 až 2009.

    V  roku 2005 sa stala raditelkou Sociologického ústavu SOV. V rokoce
    1995 až 2005 působila ano hosťujúca profesorka na univerzitách v USA,
    o Velké Británii, Švédsku, Finsku, v Rakúsku a
zároveň ano expertka
    Európskej komisí v oblasti sociálně politiky.V  roku 1990 absolvovala
    v Oxforde postdoktorálne studium.

    Medziiným napsala:

    Pře lidí a o lunch: otázky formovaní sociálně politiky na Slovensku (1995)
    Křížně cesty sociálního poznaní (1996) Víme, oč odmietame, a víme, i
    Co chceme? Životné strategie občanov Slovenska (1997) Sociálna politika
    na Slovensku (1998) Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce
    1989 (1998; spolueditor M. Potůček) Zdravie, práca, dóchodok (1999;
    spoluautoři H. Woleková, J. Nemec) Hic Sunt Romales (2001) S. O. S. -
    Sociálna ochrana na Slovensku (2003)

   
 KRAJINA HRUBÝCH ČAR, Vydavateľstvo Ikar, a.s. Bratislav 2013*/.
    */ Výborné čtení, zakoupené ve Slovenském knihkupectví v Praze 1.

   Spomienka na nešťastný štát ktorý sa volal
    Republika Československá,
    Česko-slovenská republika,
    Československá socialistická republíka,
    Československá federatívna republika-
    Československá federativní republika,
    Česká a Slovenská Federatívna Republika,
    Česká a Slovenská Federativní Republika,
                 ktorý nevedel najíst svoju ídentitu
                                                      a aj preto
    sa nedožil ani svojich osemdesiatych narodenín.

   
Zdroj dostupný v Národní knihovně ČR:  
     Milan Šútovec: Demokratické ovzdušie a politický smog; 2002, str. 008.

  PhDr. Milan Šútovec, CSc.
 
Narozen: 12. 9. 1940.
   Spisovatel, kritik, literární vědec a publicista. Absolvent Filosofické fakulty v Bratislavě .
   Seznam politické činností:
    Od června 1990 do voleb 1992 působil jako místopředseda Federálního shromáždění ČSFR 
    a předseda Sněmovny národů .
  ČeskoSlovenský vlastenec.
    Verejnost proti násiliu. Hlasoval za klub od 26. 9. 1990 do 12. 11. 1991.                          
         Občianska demokratická únia - Verejnost proti násiliu, Hlasoval za klub od 3. 12. 1991 
         do 10. 3. 1992.                                                                                                                         
        
Občianska demokratická únia, Hlasoval za klub od 21. 4. 1992 do 21. 4. 1992.                

                       TV Šlágr/Šláger,  ČeskoSlovenská televízia /televize/,
   je současným a trvalým důkazem  o  bezpředsudkovém  souznění 
ČechoSlováků.
   S porozuměním respektujících i používajících svou i bratrskou mateřštinu. Ať  jsou
   to například otec Alfonz a syn Marián Kotvanovi z dua JAMAHA, nebo vlastenečtí
   harmonikáři VORAŘI, Jan Komenda a Karel Císař. Včetně ostatních účinkujících.
   Působivá je půlnoční česká a slovenská hymna, v tradičním provedení, zpívaná vel-
   kým sborem lidí, v TV Šlágr/Šláger účinkujících.Vřele doporučuji. Mezi superlativy
   rozhodně patří i píseň
 Marcela Zmožka  ČECHOSLOVÁCI.
           
Také příjemné chvíle s TV Šlágr/Šláger potvrzují, že rozbití
     Československa  bez referenda  bylo nezodpovědným zločinem, 
     porušujícím  mravní odkaz  uznávaných národních velikánů; v
     neposlední řadě T.G. Masaryka, Milana R. Štefánika, a dalších.
                                            Doplňující sdělení: 
1/ V jsoucí literatuře jsem mimo náznaky nenašel potvrzení toho, že většina poslanců
    Federálního shromáždění ČSFR hlasovala pro rozbití Československa  za zákulisní
    příslib osobní kariéry ve správních institucích České republiky. Ačkoliv podle všeho
    i politikářské kupčení může být pravděpodobné. Neboť
tehdejší politici měli povin-
    nost a profesní příkaz převzít osvědčené a  funkční zahraniční vzory, pro celistvost
    státu. Například praxi Švýcarské konfederace! 

2/ Snaha o rozbití Československa je zde doložena záznamy o snaze německého kan-
   cléře Helmuta Kohla o odtržení Slovenska. V souvislostech lze předpokládat, že totéž
    bylo náplní práce tajných agentů Spolkového Německa, na našem území. Do toho
    může patřit i účast tehdy neoblomného revizionisty Sudetoněmeckého Landsman-
     šaftu (SL) Bernd Posselta v pražské listopadové demonstraci 1989.
    Dodnes však přetrvává alibistický postoj vlád Německa, Rakouska, České republiky,
    k plnění Postupimské dohody 1945.  Neboť revizionistické požadavky o navrácení 
    majetku konfiskovaného vlivem války a podobně, hlásané bez právního postihu jsou
    trestné. Třebaže je nesvéprávně hlásají toliko neuvážliví Němci z frakcí Sudetoně-
    meckého Landsmanšaftu; včetně militantního Witikobundu.  
    Spořádaný člověk totiž nemá uzurpátorské cíle; touží po stabilitě
dobrých jistot. 
    Je smutné, že výše uvedené skutečnosti dlouhodobě ignorovali, ignorují, tolerovali,
    i tolerují
, zejména pracovníci ministerstev zahraničních věcí dotyčných států. 
    Kdy se dočkáme nápravy?
3/
Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v  neděli 16. října 2016, v 13:20 hodin.