Konfederace politických vězňů ČR opět dostává dotaci 6 750 000 Kč.   02.X.2016

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2017, Sněmovní tisk 921/0,      
část č. 1/44 byl doručen Poslanecké sněmovně ČR 30. září 2016. Je v jejím Digitálním repo-
zitáři, v pododdílu t09210000141.pdf, Tabulka č.9, stránka 1.    

Konfederace politických vězňů ČR tak opakovaně dostává 6 750 000 Kč, což je nejvíce
pro neziskové organizace. Aniž by vykazovala požadovanou činnost. Její web stagnuje
od 23. října 2013. Vložené informační rubriky mají zastaralý a zkreslující obsah. Jak
jsem zde  vícekrát zdůrazňoval, a  souběžně odesílal i pověřeným činitelům. 

Krajním řešením zůstává soudní žaloba, což je zatím mimo dosah mých možností.  

                                                  Doplňující sdělení:
1/
Prodlevy v publikování způsobuje únava, průvodce léčení rakoviny močového ústrojí.

2/ Zejména v roku 2016 mě stíhají počítačové zádrhele = mizení nebo blokování řádně
    uložených souborů. Ačkoliv používám způsoby, které byly bezproblémové. Tyto poru-
    chy hřeší na laicky těžko doložitelnou průkaznost hackerských svévolí. Spolu s potížemi
    při jejich zprostředkovaném odstraňování. 
    Proto dbám o utajení poskytovatele pomoci = žádné e-maily, žádné telefonáty.

 3/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v neděli 2.října 2016, v 16:45 hodin.