Jan Šinágl, alias drzé čelo, i chameleónství od zdi ke zdi. 17.IX.2016
Pod ochranou  "neviditelné ruky" v řadách justice ČR, a hlídacích psů demokracie, páchá
revizionistické nehoráznosti. V rozporu s dobrými mravy.Viz i praxi francouzské justice =
úplný rozsudek za šináglovinu,v doklad-hubalek.cz  26.X.2013. 
Zde vyhledatelný. 


Pochybný Šinágl je mimo jiné autorem cynického výroku z 29.III. 2011 "Protektorát byl zkrátka
takovým malým rájem na zemi
"
. Průběžně a vytrvale se snaží sebezviditelňovat. A to i jakýmkoliv
politickým exhibicionismem, prodejností, bezpáteřností.
Ačkoliv je vytrvalým pomlouvačem idejí a osobností nyní už rozbitého Československa nerozpa-
kuje se notovat československou státní hymnu při různých slavnostních shromážděních v České repu-
blice. Tím se i čerstvě holedbá ve svém webu z 15. září 2016 =
           sinagl.cz/postrehy-a-komentare/6639-utajena-hymna-verejnopravni-ceskou-televizi-
           v-narodnim-divadle-jako-posledni-hold-vere-caslavske.html
           ... známý úporný aktivista Jan Šinágl a strhnul účastníky ke zpěvu české hymny.
               Rychle se přidalo se slzami v očích veškeré obecenstvo.  A k tomu ještě  pak 
                           Nad Tatrou sa blýská
! ... 
Rozhodně tak nečiní při setkáních Sudetoněmeckého Landsmanšaftu, kterých se horlivě  účastní;
ve věku starobního důchodce.  Za čí peníze,  v čí prospěch? To platí i o rozesílaní jeho webu; česky,
německy, anglicky!
Opět je namístě otázka, zda by československou státní hymnu zazpíval svým revizionistickým
spřízněncům ze Sudetoněmeckého Landsmanšaftu, případně i soukmenovcům ze Sudetoněmeckého
 
krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Obzvláště nyní, před výročím Mnichovské dohody, diktátu, z 30. září1938. 
Rovnocenně též před
uctívaným výročím
28. X. 1918, vzniku svobodného Československa, . 
Vlivově zlikvidovaného. Bez náležitého referenda; možného podle švýcarské praxe
i vzoru. 


Při   d o b r é   v ů l i,   p r o f e s n í   s ch o p n o s t i,  bez  p o l i t i k á ř s k ý ch
v y p o č í t a v o s t
í,  t o   b y l o   m  o  ž  n  é.   K  d o b r ý m  d ů s l e d k ů m.  
 

                                                       Doplňující sdělení.
   Bez komentáře: licoměrný Šináglův dovětek při publikování o pietě v Národním divadle.
    P.S. Po dozpívání hymny jsem řekl: "Věra Čáslavská žila, sportovala a bojovala za Československo.
 
                 Děkuji vám!". Věra Čáslavská usilovala o svobodné Československo - následujme ji! 
                                                                                                                                                            

              Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v sobotu 17. září 2016, v 15:15 hodin.