MAŠÍNOVÉ, aneb »smysluplně« manipulovaná informovanost.  10.VII.2016
Glorifikovaná halasením: Nikdo nám nediktuje o čem máme psát= Parlamentní listy, Country
rádio.
PListy mi dodnes dluží odpověď, jestli někdo nediktuje o čem se nemá psát? 
Navzdory únavě při rekonvalescenci, přiměl jsem se k prozkoumání internetových
vyhledávačů Google.cz a Seznam.cz; ke klíčovému slovu »mašínové«. Tedy k pojmu
celkem dosti frekventovanému. Hlavně však glorifikovanému. Ovšem "objektivně"
doplňovaného i špetkou kritizujících, až přímo nenávistných výkřiků. 
Zajímalo mě, jakou pozornost sdělovadla věnují závažným faktům i indiciím, které dlou-
hodobě zveřejňuji na svém webu.Nestačil  jsem zírat nad plejádou všelijak citovaných
zdrojů. Oproti jediné a zasunuté upoutávce na doklad-hubalek.cz.; i když rozdílně v obou
vyhledávačích.
Do úplného konce jsem prohlédl 53 stránek jsoucích ke klíčovému slovu v Google.cz . V Seznam.cz do stránky 65.
Odkaz v Seznam.cz je toliko na stránce 12 a má tento úvod:
MAŠÍNOVÉ : VADAS - POUR = tvrzení + obvinění = nejasnosti ...... . 6. VII. 2004 
Odkaz v Google.cz je až na stránce 45 a má tento úvod:                              28. I. 2012
DOKUMENT  a  dovětek  k  adrenalinové  eskapádě  bratří  Mašínů  v  roce  1946.
Jejich  vloupání  do muzea, v říjnu 1946, téměř  rok a půl  před  nastolením režimu KSČ,
nelze hodnotit jako projev odboje proti tehdejšímu netotalitnímu režimu - natož pak jako
odboj  protikomunistický! 
To je fakt, nekriticky pomíjený mašínovským fanklubem, 
i specifickými mašínology.
                                                              Doplňující sdělení:
1/ Čím vysvětlit podivuhodnou laxnost "hlídacích psů demokracie" i jejich šéfů, znalých
     možností a využití informačních technologií? Nebo je ve hře používání praktik, které
     průkazně odhalil Erik Snowden, americký počítačový odborník? Rozhodně blokační
     machiavelismus je v rozporu s dobrými mravy po česku; případně v rozporu s fair 
     play,
pro ty celosvětově orientované.
2/ Faktem zůstává, že jako takový jsem "sametově smysluplným" objektem manipulač-
     ních manýrů. Zřejmě na pokyn někoho cíleně nejmenovaného a chráněného. Jinak to
     není samo sebou. Obdobně jako při později zveřejněných konstatování, že informa-
     ce o násilnostech imigrantů o Silvestru 2015 v Kolíně nad Rýnem a jinde byly bloko-
     vány. Nikdo se už nenamáhal pojmenovat zjistitelné původce. Ať už v policejní, nebo 
     v široké mediální sféře. I v tomto případě na úkor svobody informací. 
3/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v neděli 10. července 2016, v 18:15 hodin.