Mašínové = Radě ÚSTR k badatelské nedůslednosti a glorifikování. 26.VI.2016
Po obstrukcích v zpřístupňování Mašínovských spisů až ředitel Mgr. Hazdra 23.dubna
 2016 poctivě odpověděl = odhalil zavádějící praxi, nastavenou od prvopočátku ÚSTR!  
Nejen kvůli zmiňovaným obstrukcím se až nyní podařilo získat závazný výrok o po-
divné profesionální netečnosti = zejména badatelů z Ústavu pro studium totalitních

režimů. Soudnému člověku, nemluvě o pamětnících, a opravdových znalcích praktik ko-
munistické Státní bezpečnosti, muselo a musí vadit:
    1/ Vloupání bratří Mašínových ke zbraním v Poděbradech roku 1946 (Muzeum a Svaz
         brannosti) = necelé dva roky před nastolením režimu Komunistické strany Českoslo-
         venska = bylo donedávna slučováno s protikomunistickým odbojem! Ačkoli při nej-
         menší se jedná o adrenalinová dobrodružství. De facto ale o doložitelné trestné činy;
         ke kterým však nejsou(?) policejní záznamy a protokoly z té doby. Navíc tyto akce
         musely být v hledáčku Reicinova Obranného zpravodajství. I to může být důvod
         jejich ztráty, nebo utajení(?). Podobně je tomu s tehdejšími dokumenty o školních
         výtržnostech bratří Mašínových (insultace gymnazijního profesora, atp.)
    2/ Z celé řady výhrad k případu bratří Mašínových vyzdvihuji zejména velice zajímavé
        skutečnosti:
        2a/  ÚSTR, ani Historická komise ÚV KSČM, mnou oslovená, nesbírají svědectví pa-
               mětníků či jejich rodin k bratřím Mašínovým. Jaký je důvod badatelské ledaby-
               losti? 
        2b/ Z etického hlediska je závažné, že bratři Mašínové bez lítosti komentují své činy;
               na rozdíl od Josefa Hasila "Krále Šumavy". Ten, aby zachránil převáděné lidi,
               v hraniční přestřelce nevyhnutelně musel usmrtit příslušníka SNB. Druhého těž-
               ce zranil. Jinak by Josef Hasil a všichni ostatní skončili v komunistickém vězení.
               Místo útěku do svobodného světa. Taková byla nutnost, ne adrenalin; údajně v
               rámci studené války! 
        2c/ Pro další poznatky k činnosti bratří Mašínových doporučuji v doklad-hubalek.cz 
              použít úvodní REJSTŘÍK pojednávaných osob, insitucí a pojmů, A-Ž.
       
3/ Kopie dopisu ředitele ÚSTR, ze dne 23. června 2016:

   

                                                              Doplňující sdělení:
1/ Ve smyslu zde zveřejněného jsem v 15:58 hodin poslal digitálně podepsaný podnět
     Radě ÚSTR, k důkladnějšímu badatelství. 
2/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v neděli 26.června 2016, v 16:45 hodin.