Nápravný podnět, dnes doručený ministru zdravotnictví ČR; 24.VI.2016
 na základě úvah při dlouhodobější hospitalizaci ve Fakultní nemocnici Motol.

                                                       Doplňující sdělení:
1/ Při jakémkoli dobrém ustanovení je potřebná jeho průběžná a účinná kontrola. 
    Ale také občanská a lidská angažovanost všech zúčastněných.
2/   I dnes platí, co jsem říkával na volebních shromážděních v rocích 1990-1992:

        " Naučme se být občany, abychom mohli lidsky žít."
 
3/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v  pátek 24. června 2016, v 18:50hodin.