LEGIE   OPRAVDOVÍ   BRATŘI  =  vzniká potřebný film, a doufejme, že i vznikne .
28.I.2016
Upoutávka na film o Československých legiích; film je v počátečním
rozpracování. Ale už i bílá slova v rudém okolí upoutávky  symbolicky vy-
jadřují, s čím se českoslovenští legionáři tehdy heroicky potýkali. Za ob-
divné pozornosti světového tisku. To by si měli uvědomit neobjektivní "vě-
dátoři", a všichni zrádci, zkreslující naši historii. 
Zvětšená upoutávka vévodila novinářskému atriu, v přízemí Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České republiky/ PSPČR. Tam dnes v 10:30 za-
čala tisková konference k filmu. Byla pod záštitou předsedy a místopřed-
sedy PSP ČR, poslanců Jana Hamáčka a Petra Gazdíka. Po jejejich proje-
vech stejně zajímavě hovořili hlavní tvůrci filmu, režisér Petr Nikolajev a
producent Jiří Pruša. Po kratší přestávce setkání pokračovalo v sousedí-
cím malém kinosálu. Nejdříve se stručným slovním úvodem, než začal krátký filmový přehled dosavadní tvorby režiséra Nikolajeva = film Lidice,
a další. Návazně pak ukázky z dosud zpracovaných záběrů. Řazených chronologicky podle průběhu událostí,
ale i jako prezentace účinkujících herců. A dá se říci, že je to výběr dobrý a šťastný (například bratři Trojano-
vé). Z odpovědí na diskusi vyplynulo, že kvůli podstatné nevstřícnosti sibiřských úřadu exteriéry budou pořizo-
vány v náhradním prostředí. Jako poslední jsem vstoupil do diskuse otázkou: Použijete pro autentičnost ukáz-
ky z dokumentárních filmů té doby?
Což pan režisér nepovažuje za ústrojné. Po jeho odpovědi jsem jen podě
-
koval za to, že se ujali tohoto vlasteneckého počinu. I kvůli sílícím tendencím pomlouvat a znehodnocovat ideu Československa. Byť nyní už rozbitého =  bez  referenda,  nezodpovědným  a sebestředným jednáním mnoha
čelných politiků.  Setkání potom skončilo.
                                                              Doplňující sdělení:
   
  1/
Na www.doklad-hubalek.cz umístěno ve čtvrtek 28. ledna 2016, v 22:30 hodin.