KPV ČR až do nynějška neoprávněně a každoročně pobírá 6 750 000 Kč
státní dotace! 
Rozhodnou letos poslanci jinak, podle přiloženého podnětu?

06.XI.2015

Tato fakta byla 5. října odeslána předsedovi Rozpočtového výboru PSP ČR: 

Kompromitující texty z www.kpv-cr.cz/= stejné letos, jako vloni= v rámci 6 750 000 Kč!

Úvodní
  stránka;
   zároveň 
také
    poslední  

AKTUALITA
!

Z 23. října

 
2013!
= Porušení
    dotačních
     podmínek!

                                                       Vedení KPV ČR

                        Zvolení představitelé Konfederace politických vězňů ČR
                         po X. sněmu KPV ČR (11. a 12. října 2011 v Olomouci)

Předseda

 • Naděžda KAVALÍROVÁ

Místopředsedové

 • Zdeněk KOVAŘÍK

 • František ŠEDIVÝ

 • Leo ŽÍDEK

 • Hubert PROCHÁZKA

Členové předsednictva

 • Čestmír ČEJKA

 • Miloslav NERAD

 • Olga KONEČNÁ

 • Ivan KIESLINGER

 • Josef PODPĚRA  = zemřel.
  ..... 

 

  Informace pro členy KPV

  ODŠKODNĚNÍ  PRO  POZŮSTALÉ!

  Informace, která je lehce přehlédnutelná!

  Nařízení vlády podle Sbírky zákonů č. 405/2005 ze dne 21. září 2005, 
  kterým se mění nařízení vlády č. 622 o poskytování příplatku k důchodu,  
  ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti
  sociální.

  Podle tohoto nařízení (č. 405/2005) je možno uplatnit finanční nárok příplatku
  k důchodu těm, ....
Poznámka B. Hubálka = novější informace už není
!

                                FOTOREPORTÁŽE 
                                       Archiv pro rubriku: Fotoreportáže
    Fotoreportáž: 17. listopad 2011 v Hradci Králové ....
                    Poznámka B. Hubálka = 
                                       novější informace už není
!
                                    POBOČKY
Pobočky 


01 — BENEŠOV
 • po, út, čt 8.30—10.30, tel. 317 724 073
 • předseda: Otakar Nigrin, Benešov
 • JUDr. Josef Dráb, Benešov                = zemřel před několika roky;

02 — BEROUN

 • předseda: Richard Wagner, Beroun 2 = zemřel před několika roky;
 • jednatel: Ladislav Svatoš                    = zemřel před několika roky;

15 — PRAHA

 • Revoluční 28, Praha 2
 • tel. 224 818 387
 • e-mail: kpv15praha (at) tiscali.cz
 • út a čt 10.00—14.00 hod.
 • předseda: Ing. Mirko Šťastný                           = zemřel  v  listopadu  2008.
                             VÝŠE  UVEDENÉ  UKÁZKY  DOKAZUJÍ:  
A/
Arogantní ledabylost a elitářského sebevědomí představitelů Konfederace politic-
     kých vězňů ČR. 

B/ NAPROSTÉ   SELHÁNÍ   POVĚŘENÝCH  PRACOVNÍKŮ  MINISTERSTVA FINANCÍ  ČR,

     
navzdory mým průběžným upozorňováním na dotaci 6 750 000 Kč pro KPV ČR.
C/ Podivuhodnou, nařízenou? netečnost investigativních novinářů a také podivuhod-
     ný nezájem komunistických "odpůrců" o svého kamuflážního soupeře? Schopného
     vůči KSČM & spol. pouze dekorativně a neškodně pózovat. Aniž by KPV ČR třeba
     justiční cestou reagovala na různá mediální zlehčování a popírání zločinu KSČ!
                                                    Doplňující sdělení:
1/
Do této chvíle nemám písemnou odpověď od předsedy Rozpočtového výboru. Toliko
     8. října odpoledne telefonické ujištění ze sekretariátu Rozpočtového výboru = po mé
     dopolední návštěvě = že pan předseda se mým podnětem bude zabývat.
2/
Všechny uvedené ukázky byly odnes pořízeny ze stagnujícího webu KPV ČR. 
3/
Pro zdůraznění je také použito modré podložení textu. 
4/ ÚPRAVU 6 750 000 Kč 
MŮŽE PŘINÉST  UVÁŽLIVÉ  ROZHODNUTÍ PSP ČR,
    VE  2. A  3.  ČTENÍ  NÁVRHU  ZÁKONA O  STÁTNÍM  ROZPOČTU  2016.
5/
Na www.doklad-hubalek.cz  umístěno v pátek 6. listopadu 2015, 17:00 hodin.