Geopolitické tendence = machiavelismus_nacismus_revizionismus_landsmannschaft ! 12.IX.2015
Výzva proti úhybným postojům vlád Německa a Rakouska,  i k zastírajícímu justičnímu dění ohledně
Cílů Sudetoněmeckého Landsmanšaftu = "Práva na vlast" na území podle Mnichovské dohody 1938!   
     Výzva ministru zahraničních věcí ČR, PhDr. Lubomíru Zaorálkovi, k rozhodné obraně naší státnosti:        
                                                              Doplňující sdělení:

   
  1/
Dopis byl odeslán v úterý 8. září 2015 elektronicky, s digitálním potvrzením; označen jako velmi důležitý.
         MZV ČR následující den elektronicky potvrdilo přijetí a zaevidování dopisu.     

   
  2/
Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v sobotu 12. září 2015, v 15:25 hodin.