»Odkaz prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše «  ve webu Svědomí.cz postrádá nutné znaky
věrohodnosti. Což je prohřešek proti dobrým mravům, tedy i proti novinářské etice!   
www.doklad-hubalek.cz/2015/03-brezen/14_odkaz_benes_rozhon_svedomi_hoax.htm
14.III.2015
E-mailové dopisování s redaktorem Rozhoněm už samo o sobě utvrzuje o pochybné věrohodnosti Odkazu:
       
        
       
       
        
        
                                                               Doplňující sdělení:
1/
Včera jsem ve studovně Národní knihovny ČR pročetl 118 stránek brožované knihy »Československo -
    
příběh
revoluce«. Autorem je František Rozhoň s přáteli; vydal ji MIKROPRESS Frýdek Místek 2008. Hned
    
NĚKOLIK VĚT ÚVODEM připomíná: »... Proto byla k devadesátému výročí vzniku Československa připra-
     vena tato publikace zaměřená na jeho historii. Nesnaží se ji podat úplnou, ale shrnuje mnohé skutečnosti
     dávno řečené a dnes málo známé, při kterých dnes lidé často otvírají ústa údivem. ...
«. 
     Po přečtení knihy jsem i já otevíral ústa údivem -  i když nadarmo. Cožpak v roce 2008 nebylo možné ověřit
     informace nejmenovaného vysokoškoláka? Nejen v Pamětech prezidenta Beneše, nebo ve Společnosti Edvarda
     Beneše. Osobně jsem se přesvědčil, že tam nic takového není. Překvapilo mě, že pan redaktor Rozhoň ignoruje
     tyto skutečnosti. Aniž by pan redaktor urychleně konal na základě dávné pravdy  »Errare humanum est =
     Chybovat je lidské
«. Pro ten účel mám na svém webu REJSTŘÍK NÁPRAVY; od vzniku v červenci 2000. 

2/ Ale praxe redaktora Rozhoně je odlišná. Postrádá dobrou vůli i profesionální přístup. Ačkoliv celý text 
    jeho knihy bývá a je aktualizován v Dokumentu doby. S trvalou ignorací dokumentaristické kultury. 

         
     
 3/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v sobotu 14. března 2015, 20:20 hodin.