Potěšitelné:
Sudetendeutsche Zeitung zrušil revizionistické cíle stanov SL, bodů c), d);
ještě včera revi-
zionisticky publikovaných. Text není v rozporu s dobrými mravy, ani s mezistátním právem:
03.III.2015
 V bodech c),d), = i bez českého překladu je zřejmá změna obsahu. Vymizely "usmiřovací" imperativy jako
 je odškodnění (Entschädigung), a podobně:  
            
Dnes publikovaná změna bodů c), d) nabude platnosti teprve schválením na 66. Sudetoněmeckém dni 23.
až 24. května 2015. Podle skrovných záběrů ČT a TV Nova ze závěru předschvalovacího jednání (neděle 1. března
2015) nebyl potlesk účastník zcela spontánní.Nedělní zprávy Bavorské televize v 18:45 hodin, ani celoněmecké Ta-
gesschau ve 20:00 hodin o události nereferovaly.To je důvodem k neunáhleným úsudkům; spolu se zde zveřejněným
průzkumem v rakouských novinách Neues Volksblatt.  
Ale pořád je naděje, že 70. výročí osvobození od nacistické totality nebude zatíženo protiprávním  revizionismem,
reliktem výsledků Mnichovské dohody 1938.   
                                                               Doplňující sdělení:
   
  1/
Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v úterý 3. ledna 2015, v 22:35 hodin.