Návrh Sudetoněmeckého Landsmanšaftu z 23. ledna 2015 =  důraznější revizionismus,
stále ignorující Postupimskou dohodu 1945; konejšivě mírněný jak všehumanistickými vsuvkami
tak i SL licoměrností. Text je od 6. ledna 2015 zveřejněn na webu sudeten.de/cms/. Zde uvádím 
citaci, kterou se SL usvědčuje z dějinné i státoprávní nedůvodnosti nejen územních požadavků.
Znamenaly by mnichovanskou ztrátu našich hranic, i anulaci Postupimské dohody 1945! 
08.II.2015
                        Grundsatzprogramm der Sudetendeutschen Landsmannschaft
                                              1. Die Sudetendeutschen – Wer wir sind
Die Sudetendeutsche Volksgruppe stammt von den Deutschen ab, die spätestens
seit dem Mittelalter Böhmen,
Mähren und das nachmalige Sudetenschlesien
besiedelten, ....  Die gängigen Sammelbegriffe für diese Deutschböhmen, Deutschmährer und Sudetenschlesier waren ursprünglich „Deutsche aus den Ländern der Böhmischen Krone“ bzw. „Deutsche aus den Ländern der Heiligen Wenzelskrone“. ....  .

Zásady programu Sudetoněmeckého Landsmanšaftu   (Grundsatzprogramm)   = překlad Hubálek *1933.
                      
1. Sudetští Němci - Kdo jsme
Sudetoněmecká národnostní skupina pochází od Němců, kteří nejpozději od středověku osídlili Čechy, Moravu 
a pozdější Sudetoslezsko, ....  Obvyklé záznamy pro tyto německé Čechy, německé Moravany a sudetské Slezany
byly " Němci ze Zemí Koruny České"  případně  " Němci ze Zemí Svatováclavské Koruny"
. ....  .  

Poznámka B. Hubálka *1933: 
Tedy jako ekonomičtí dosídlenci.
  Rozhodně však ne do jakési okupované své "Heimat/Vlasti". Ale jako poddaní vladařů Zemí Koruny České. Se všemi příslušnými atributy.

Nejen státní právo historické, ale i právo novodobé (včetně Postupimské dohody 1945), průkazně potvrzují
svébytnost našeho státu. To by trvale měli prosazovat představitelé České republiky. Hlavně však vládní
představitelé Německa a Rakouska! Nejen při nadcházejícím 70. výročí konce II. světové války a osvobo-
zení Československa; při souběžném respektování 70. výročí stále závazné Postupimské dohody 1945.  

                                                            Doplňující sdělení:
1/ Zatím jsem nezaznamenal české stanovisko nebo jakoukoliv odezvu k programovému návrhu, který má být
    projednán 23. až 24. května 2015,  na 66. Sudetoněmeckém dni; sjezdu SL. 

 2
/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v neděli 8. února 2015, 21:30 hodin.