Státní rozpočet 2015, dotace spolkům = machiavelistické praktiky, tolerující ledabylost i možný
protekcionalismus při hospodaření se státními penězi = jak alibistickým ustanovením MFČR /viz
dále/, tak i dotací 6 750 000 Kč pro KPVČR /viz dále/. Podivné je i zvýšení dotace pro ČSBS, na
8 000 000 Kč! Jako vděk za jen rétorické postoje
k revizionismu Sudetoněmeckého Landsmanšaf-
tu? Za úhyby i před 70. výročím osvobození Československa, a Postupimské dohody 1945?
18.I.2015
 Obecné ustanovení o neprověřování dokladů pro udělení státní dotace: 

      Proto včas, v létě 2014, během tvorby návrhu státního rozpočtu pro rok 2015, poslal jsem kritické
      připomínky Ministerstvu financí ČR/MFČR, tak i Konfederaci politických vězňů ČR/KPVČR:
       


  Obsah pěti odeslaných "aktuálních" příloh je ještě dnes vyhledatelný na webu KPVČR.
                                                     
Zde alespoň ve stručnosti:  
  1/ AKTUALITY, úvodní stránka webu = dodnes je na ní dopis předsedovi Senátu ČR, z 23. října 2013.
  2/
INFORMACE PRO ČLENY KPV = "aktuálně" o
Nařízení vlády č. 405/2005 Sb. z 21. září 2005.
  3/  FOTOREPORTÁŽE = "aktuálně" 17. listopad 2011 v Hradci Králové.
  4/
POBOČKY = počátek seznamu ve formátu .jpg; s adresou a jmény vedoucích funkcionářů.  
  5/
POBOČKY = zbytek seznamu ve formátu .doc; i zde je vedena řada dávno zemřelých funkcionářů.
      V Berouně Ladislav Svatoš (+2007), Richard Wagner; Praze Mirko Šťastný (+2008), Jiří Mesicki;
      a mnoho dalších.

KPVČR sebekriticky nereagovala. Nadále prohospodařuje politickou důvěru i státní peníze. Sebejistě setr-
vává na svých "aktualitách". Kriticky nereagovalo Ministerstvo financí ČR, ani Rozpočtový výbor Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR. Navzdory písemným i osobním upozorněním. Asi převládají důležitější
hlediska pro ignorování prokázaných skutečností.Vlivem toho Konfederaci a dalším spolkům zůstává do-
savadní příděl dotací. Jen Český svaz bojovníků za svobodu/ ČSBS "potichoučku" dosáhl 127% zvýšeni
na 8 000 000 Kč. Zřejmě za dekorativní rétoriku, kryjící i jeho státoprávní nepodnětnost vůči revizionismu; 
veřejně deklarovaného v cílech SL/Sudetoněmeckého Landsmanšaftu = hlavně asi za skutkovou pasivitu k
faktickému ignorování Postupimské dohody 1945. Následující dokument také navozuje náhled, že protek-
cionalismus může mít i skrytou obdobu při udílení dalších dotací České republiky:   

          Schválený zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2015 č. 345/2014 Sb. = výňatek o dotacích: 
        
            Zdroj výňatku o dotacích je ze státního rozpočtu 2015;  Výdaje kapitoly;  Všeobecná pokladní zpráva; tabulka č.9.
                                                                Doplňující sdělení:
1/ Také na svoje písemné podněty k Rozpočtovému výboru PSP ČR jsem zatím nedostal písemné odpovědi. 
2
/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v neděli 18. ledna 2015, v 12:05 hodin.