»Pokoj lidem dobré vůle«, důvodně a vlídně. Bez farizejsky podbízi-
 vého pseudohumanismu mluvců, kteří pomíjejí osvědčené zkušenosti
 předků= na hrubý pytel hrubá záplata. Proto i Ježíš Kristus dokázal 
 důtkami vymrskat penězoměnce z chrámu Hospodinova ! Což je
 naléhavou výzvou pro současno, i pro naši budoucnost.
 
24.XII.2014
  Lidem dobré  vůle
 
přeji pokojná vánoční
  rozjímání  i radostné  
  zážitky. 


 A vůbec  mnoho  hezkých 
 dní,  mezi  dobrými lidmi.

          Bohuslav Hubálek *1933.

                                                       Doplňující sdělení:
   
1/
Na www.doklad-hubalek.cz umístěno ve středu 24. prosince 2014, v 11:45 hodin.