1/ Radujme se, veselme se diplomatická nóta Norskému království
   
pro návrat dvou nezletilých chlapců k matce, do České republiky.

2/ Neradujme se, neveselme se = avšak  rovnocenným způsobem ČR
    nechrání svou suverenitu vůči protiprávnímu revizionismu Sudetoně-
    meckého Landsmanšaftu! Tolerovaného Rakouskem a Německem
!
3/ Sudetoněmecký Landsmanšaft a jeho cíle/Ziele = 19.XII.2014!
23.XII.2014

 1/ D Ů K A Z  = odeslání české diplomatické nóty Norskému království:
       

 
1a/ Ministerstvo zahraničních věcí ČR s neobvyklou odvahou přikročilo k diplomatické
       nótě vůči Norskému království (zaokrouhleně 5 milionů obyvatel). 

 
1b/ Zřejmě se tak stalo v rámci vlivově odsouhlaseného scénáře = v rovině komunální kri-
       tiky a neohroženosti. Jak někdy bývalo přípustné i pod komunistickým režimem.

 
1c/ Odloučení dětí od matky, navíc ještě odděleně držených v Norsku, je závažným po-
        rušením dobrých mravů. Jak už delší dobu je v ČR publikováno.  
  
 
1d/ Informace o české diplomatické nótě Norskému království je v internetovém zpravo-
       dajství idnes.cz; v pondělí 22. prosince 2014:
            "
Česko se zaručilo za chlapce odebrané Češce  v Norsku a poslalo nótu"
        

  1e/ Vybrané citace, dodatečně zdůrazněné, takto podloženou kurzívou:

      ... Zaorálek předání noty v pondělí večer potvrdil i na brífinku po jednání vlády. „My
           říkáme, že celá ta kauza v České republice vyvolala mimořádnou pozornost. Do
          
určité míry také ovlivňuje česko-norské vztahy nepříznivým způsobem.  Rádi
           bychom zabránili další eskalaci,“ řekl podle ČTK Zaorálek. ...

      ...
Hasenkopf napsal Zaorálkovi dopis, v němž žádal, aby ministr aktivně pracoval
         
na návratu dětí do Česka  ...

      ...
Do případu dvou českých chlapců se před dvěma týdny zapojila i Sněmovna. ..

2/ D Ů K A Z
=
ignorování podnětů k diplomatickým nótám Německu (zaokrouhleně 80 
                         milionů obyvatel) a Rakousku (zaokrouhleně 8 milionů obyvatel), k tole-
                         rování protiprávního revizionismu Sudetoněmeckého Landsmanšaftu/SL. 
2a/ Pouze nosná část digitálně podepsaného e-mailu, s upraveným oslovením, před 76.
      výročím vzniku Československa; ale jenom těmto ústavním činitelům:

       BĚLOBRÁDEK Pavel, místopředseda vlády ČR,     nepotvrdil příjem, neodpověděl;
       HAMÁČEK Jan, předseda PSP ČR,                         nepotvrdil příjem, neodpověděl;
       CHOVANEC Milan, ministr vnitra ČR,                     nepotvrdil příjem, neodpověděl;
     SOBOTKA  Bohuslav,  premiér ČR,                         nepotvrdil příjem, neodpověděl;
      STROPNICKÝ Martin, ministr obrany ČR,               nepotvrdil příjem, neodpověděl;
      ŠTĚCH Milan, předseda Senátu ČR,                         sekretářka poděkovala za dopis; 
      VÁLKOVÁ Helena, ministryně spravedlnosti ČR,      nepotvrdila příjem, neodpověděla;
      ZAORÁLEK Lubomír, ministr zahraničních věcí ČR, nepotvrdil příjem, neodpověděl:


                                                                                                                       Praha, pátek 24. října 2014.

Vážený pane ministře zahraničních věcí České republiky,

při nadcházejícím výročím vzniku Československé  republiky budete asi i Vy hovořit na té-
ma naší více než tisícileté státnosti. Proto Vás prosím, abyste bral zřetel na protiprávní re-
vizionismus, alibisticky tolerovaný oficiálními činiteli Německa a Rakouska;  zatím i bez di-
plomatické odezvy z České republiky!

                Verba movent, exempla trahunt =  Slova dojímají, příklady táhnou.  
                Pacta sunt servanda  =                   Smlouvy se mají dodržovat.

V rámci těchto dávných přísloví vkládám do přílohy printscreenovou kopii  imperativů Su-
detoněmeckého Landsmanšaftu= Versőhnung/ usmíření; de facto reprízy mnichovanského
appeasementu.

Mimo to však chápu realistické demonstrace tisícovek německých občanů proti neonacis-
tům při výročích tragického bombardování Drážďan. I názory řadových vysídlenců na re-
vizionismus SL/ Sudetoněmeckého Landsmanšaftu, jak napsali do celoněmeckých novin
Die Zeit (v překladu na mém webu). Tam 27. září 2014 rovněž uvádím průkaznou citaci ze
slavnostního projevu německého spolkového prezidenta Waltera Schella= 6. května 1975 = v německém spolkovém sněmu:

                  "… německá tragédie začíná v roce 1933, ne v roce 1945 …"

Vážený pane ministře,

uvítám, i místo mně adresované odpovědi, když nejen 28. října budete hájit příkladné
odkazy našich předků. Včetně mnoha dalších dějinných osobností. Nejen Karla IV, Jana
Husa, Jiřího z Poděbrad, J. A. Komenského, Františka Palackého, Karla Kramáře, T.G.
Masaryka, Aloise Rašína, … .

 S přáním hezkých dní, mezi dobrými lidmi  

                                      Bohuslav Hubálek *1933, 190 00  PRAHA  9,  Českolipská 19;
                                                 b.hubalek@seznam.cz  ;    www.doklad-hubalek.cz .

3/ Sudetoněmecký Landsmanšaft a jeho cíle/Ziele = 19.XII.2014!
     ...   
c) Právo na vlast ... .;  
     
...    d) Navrácení majetku, případně rovnocenná náhrada, nebo odškodnění ...

     
                                         Doplňující zdůraznění a sdělení:
1/ ".. kauza v České republice vyvolala mimořádnou pozornost. Do určité míry také
       
ovlivňuje česko-norské vztahy nepříznivým způsobem .... " 
       
A což takhle ty revizionistické "usmiřovací" imperativy bodů  c);  d) ? ? ?
        Ty nepříznivě neovlivňují vztahy Německa a Rakouska k lidem ČR  ? ? ?
        To by samovolně měli vnímat oficiální činitelé, a vyvolat patřičné diploma-
        tické nóty.  Bez pokryteckého kladení věnců, bez formálně dekorativních
        projevů!  Statečně a zodpovědně, v zájmu všech občanů České republiky.
        Státnicky se angažovat  nejen  pro  dva  chlapce,  a pro jejich  maminku!
2/
Rejstřík pojednávaných osob, institucí, pojmů každému otevře texty k souvisejícím 
   
názvům. V rejstříku nápravy je například oprava mého pochybení toliko o místě pří-
    kladného projevu spolkového prezidenta Waltera Scheela, v roce 1975.  

3
/ Na tento web umístěno v úterý 23. prosince 2014, 23:30 hodin.