KPV ČR škodí antikomunismu; i tím, že dlouhodobě zneužívá státní dotaci 6 750 000 Kč. 23.X.2014
           DOKUMENT o celoroční  ledabylosti KPV ČR  = arogantní k deklarovaným idejím, i ke státnímu rozpočtu.  
                                                               Doplňující sdělení:
1/ Dneškem uplynul rok od data, kdy se uzavřela internetově "politická" práce zodpovídajících celebrit KPV ČR. 
2/
Další kompromitující důkazy ke státní dotaci pro KPV ČR jsou přílohami podnětu, který jsem poskytl Rozpoč-
    tovému výboru Poslanecké sněmovny ČR. Zmíněné důkazy by měly mít odezvu ve druhém čtení návrhu záko-
    na o státním rozpočtu pro rok 2015; v prosinci 2014. Text podnětu zveřejním po obdržení příslušné odezvy.
 
3/
Na www.doklad-hubalek.cz umístěno ve čtvrtek 23. října 2014, ve 23:00 hodin.