07.X.2014
Ve vlivové praxi, zřejmě i s vědomím ústavních činitelů  České republiky, trvale
působí netečnost k tolerovaní protiprávního revizionismu v Německu a v Rakousku.
Příkrým rozporem slov i skutků ohrožují naši státnost: při tom ale na obranu  suvere-
nity ČR nedokážou prolít ani kapku inkoustu, nebo počítačového toneru. Natož pak
obětovat své společenské postavení, svou kapku krve, svůj život. Viz následující texty:
   Citace ze zprávy o vlasteneckém projevu prezidenta ČR k válečným veteránům;
                   při setkání v Ministerstu obrany ČR ve středu 17. září 2014:

       http://zpravy.idnes.cz/podle-zemana-jsou-soucasni-cesi-zbabeli-fco-/domaci.aspx?c=A140917_161243_domaci_neh

            " Ve společnosti se rozmáhá zbabělost. Žijte nebezpečně, vyzval Zeman.
  V české společnosti se podle prezidenta Miloše Zemana rozmáhá něco, co by zdvořilý
  člověk mohl označit jako nestatečnost a nezdvořilý jako zbabělost. Řekl to na Hradě
  při setkání s veterány, kteří jako vojáci československé armády bojovali za druhé světo-
  vé války v zahraničí.   ....
  Podle prezidenta je dnes ve společnosti málo lidí, kteří jsou ochotni nasadit své zdraví
  i životy na obranu své vlasti.Vlast mnozí chápou jen jako prostor pro pohodlný život,
  nikoli jako místo, kde má člověk své kořeny.  ....."
.                  Zdroj ČTK, iDNES.cz  .
   Důkaz =  informace ze 17. září o vlasteneckém projevu není na prezidentském webu:
 Níže uvedený dopis jsem napsal panu prezidentovi nejen kvůli projevu ze 17. září,
       ale i s očekáváním jak souhrnně budou politici a sdělovací prostředky vzpomínat 
                  76. výročí mnichovského appeasementu z 30. září 1938:
   
  Vzpomínky na výročí  Mnichovské dohody (appeasementu ze 30. září 1938) byly jaksi
  přehlušeny oslavami 25. výročí útěku tisíců Němců z NDR/DDR přes Prahu do Spolkové
  republiky Německo. Nadiktovaný zábor pohraničních území Československa v roce 1938
  se jen  jaksi  trochu vnímal. Hlavně však upozaďoval.  Stejným způsobem jako jsou vlivo-
  vými složkami České republiky údajně vnímány oficiálně deklarované Ziele SL = Cíle SL
  (Sudetoněmeckého Landsmanšaftu); zde vyhledatelné v Rejstříku pojednávaných osob,
  institucí, pojmů.   
     Formálně korektní odpověď z KPR i nadále záležitost neřeší, ale jen odsouvá;
    
s podtextovým náhledem:
                        1/ Jan  Werich           " Všimnout - nechat !"
                        2/ Jára (da) Cimrman  " Piš holoubku piš, stejně zcepeníš !"
                        3/ B. Hubálek *1933  "
Politická přiopatrnost = nestatečnost, 
                                                              zrada ideálů, zrada naší státnosti
!"
                                                    Doplňující sdělení
 
1/ 
Na www.doklad-hubalek.cz  umístěno v úterý 7. října 2014, 22:35 hodin.