8. květen 1945 je pro uvážlivé i prozřevší Němce Dnem osvobození / Tag der Befreiung 27.IX.2014
ale ve Spolkovém Německu není státním svátkem!  Navzdory dějinným skutečnostem, i deklaracím o fair play. Neboť "německá tragédie začíná v roce 1933, ne v roce 1945" = citát prezidenta W. Scheela; 6. května 1975:
 

                         8. květen 1945 
   v projevech německých spolkových prezidentů


Je výuková kniha k dějinám Spolkové republiky
Německo (47 stran). Nakladatelství Wochenschau
Geschichte ji vydalo v roce 2012. Týká se působení
německých spolkových prezidentů (1949 - 2010):

      01/ Theodor    HEUSS               (1949 - 1959)
     
02/  Heinrich    LÜBKE              (1959 - 1969)
      03/  Gustav     HEINEMANN     (1969 - 1974)
      04/  Walter      SCHEEL             (1974 - 1979)
      05/  Karl          CARSTENS       (1979 - 1984)
      06/  Richard    WEIZSÄCKER   (1984 - 1994)
      07/  Roman     HERZOG            (1994 - 1999)
      08/  Johannes   RAU                  (1999 - 2004)
      09/  Horst        KŐHLER           (2004 - 2010)

 Stručně zmiňuje dlouhodobě přerušené oslavy
 Dne
osvobození v DDR/ Německé demokratické
 republice. Od roku 1966 do května 1985 (na straně
 09).

 Také upozorňuje na odlišné zaměření projevů: 
      
a) před sjednocením Německa v říjnu 1990,
      b) po sjednocení Německa  (na straně 11).

 Právně i historicky odůvodněný je projev prezi-
 denta Waltera  Scheela, 6. května 1975, Schloss-
 kirche Univerzity Bonn. Zejména výrokem: 
   
"...německá  tragédie  začíná v  roce 1933,
                       ne  v  roce  1945
... "

DOVĚTEK:
V Německu i v Rakousku přetrvávají rozpaky s pamětním výročím 8. května 1945  =  Den  osvobození.
Tím spíš, že postupně sílí propagandistické překrývání Dne osvobození pamětními Dny vyhnanců  = v zemích Bavorsko, Hessensko, Sasko. Tuto manipulaci od letoška navíc posílilo i vládní vyhlášení, platné  pro celou SRN. 

V tom smyslu je nezanedbatelný fakt , že autor Friedrich Huneke nezmiňuje jakoukoliv oficiální i soukromou
verzi projevů ke Dni osvobození = u tří z devíti spolkových prezidentů v rozmezí roků 1949-2010. Jsou to:
                                               02/  Heinrich    LÜBKE              (1959 - 1969)
                                               05/  Karl          CARSTENS       (1979 - 1984)
                                               08/  Johannes   RAU                  (1999 - 2004)

Ve snaze o jasnou definici pamětního Dne osvobození 8. května 1945 jsem hledal ve mnoha webech. Hlavně
ve stránkách německého Spolkového sněmu, vlády, prezidentů. Díky tomu jsem se dopracoval k internetovému zá-
znamu s projevem prezidenta Richarda Weizsäckera, z 8. května 1985. Následně pak  k nabídce expresní služby
Amazon. Den po přihlášení mi Amazon doručil knihu, o které tu píšu  -  a která zatím není jak v katalozích Městské
knihovny v Praze, tak ani v katalozích Národní knihovny ČR.
 
Seznamy německých pamětních dnů nemají vyznačený den svého ustanovení.  Obzvlášť významné je to pro
Den osvobození/ Tag der Befreiung - vzhledem k jeho častému upozaďování.

Proto jsem 8. září 2014 požádal Velvyslanectví spolkové republiky Německo v Praze o sdělení:  kdo a kdy
stanovil německé pamětní dny? Byl jsem ujištěn, že odpověď bude po 15. září; po dovolené politického oddělení
ambasády.  Odezvu zatím nemám. 

                                                            Doplňující sdělení:
A/ Pro úplnost aktualizuji dosavadní přehled prezidentů Spolkové republiky Německo;
     
                                   10/  Christian    WULFF                 (2010 - 2012)  
                                        11/  Joachim     GAUCK                 (2012 -        )
 B/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v sobotu 27. září 2014, ve 21:25 hodin.