SLandsmanšaftové ZIELE nejsou dialogem, natož pak projevem upřímného usmíření. 

31.V.2014
Jsou latentní hrozbou naší státnosti; vlivem geopolitických záměrů  - ale i vlivem tugomírovských */  postojů
v samotné České republice. To dokazují průkazné skutečnosti, průběžně zveřejňované na tomto webu = i dnes:

Průběžná revizionistická hrozba, která "jaksi uniká" vůdčím činitelům ČR;  i těm, kteří hlavně při výročích
se v "hluboké úctě" a tugomírovsky sklánějí před památkou našich hrdinů a obětí nacistického Drang nach Osten:
    

                                                                  Doplňující sdělení:
 */
Tugomír, slovanský kníže Stodoranů, zaprodal sebe i svůj lid; více v Rejstříku osob, institucí a pojmů.  
 1/
Lhostejnost zodpovídajících činitelů ČR, ale i možná  poslužnost  k revizionistické problematice vyplývá ze
     skutečností zde zveřejněných. Zejména k předsedům vlády ČR= FISCHER Jan, NEČAS Petr, SOBOTKA
     Bohuslav;  i k prezidentům ČR= KLAUS Václav; ZEMAN Miloš.  
 2/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v sobotu 31. května 2014; za pět minut dvanáct = 11:55 hodin.