MZV ČR mlží a nebude konat proti veřejně deklarovanému revizionismu,  tolerovanému
vládami Německa a Rakouska =
"právo na vlast, navrácení konfiskovaného majetku".
02.V.2014

    

                                                                    Doplňující sdělení: 
1/ Ministerstvo zahraničních věcí ČR zástupně odpovídá  místo  osloveného  premiéra  Mgr. Bohuslava Sobotky,
    který buď nemá vlastní stanovisko = stejně jako jeho předchůdci (i další ústavní činitelé). Nebo rovněž podléhá
    zákulisně působícímu eurounijnímu appeasementu = stejně jako jiní součinitelé revizionismu a odnárodňování. 
2/ Vzpomínka na dějinnou událost.
    
Před 69 roky, v sobotu 5. května, také v Praze se rozhořelo tehdy vítězné národní povstání =  nyní  zrazované  
    formálními mluvci a formálními kladeči kytic, věnců.   

3/ Tradičně jsem ráno vyvěsil československou vlajku ze své lodžie, v 7. patře panelového domu. 
4/ Na www.doklad-hubalek.cz  umístěno v pondělí  5. května 2014, v 12:35 hodin.