Dr. Bernd Posselt jménem Sudetoněmeckého Landsmanšaftu/SL hlásal 12. dubna 2014
usmíření, usmíření
, usmíření. Takticky nezmínil jinak veřejně hlásaný revizionismus SL;
= návrat / náhradu  konfiskovaného majetku,
i tzv. právo na vlast ( Sudetendeutsche Zeitung)
Pověření obhájci naší státnosti zase takticky mlčí, mlčí, mlčí,  - a čekají, čekají, čekají ... € ?
26.IV.2014
Zejména vzhledem ke třem okolnostem nebudu opět ztrácet čas dalším osamoceným oslovováním pověřených
činitelů, a vymáháním toho, co paří k vlastenectví, ke kultuře mezilidských vztahů, k plnění  úředních povinností.

1/ Mluvčí, a nyní i předseda Sudetoněmeckého Landsmanšaftu/ SL B. Posselt, jakož i německý velvyslanec
    Detlef Lingemann, ignorují moje podněty k  německo-českým  vztahům, průkazně odeslané.

2/
Tak zvaně do ztracena
vede moje korespondence s mnohými  ústavními činiteli  České republiky =   aby se
    zasadili o diplomatické nóty vládám Německa a Rakouska, k jejich tolerování protiprávních cílů Sudetoněmecké-
    ho Landsmanšaftu. Navzdory závazným mezistátním smlouvám, počínajíc Postupimskou dohodou z roku 1945.


3/ Podobně se k iniciaci diplomatických nót proti SL revizionismu
chová ČSBS = Český svaz bojovníků za
     svobodu
/*, Československá obec legionářská; i vyhledávače informačních agentur a pisatelé zejména celostát-
     ních sdělovacích prostředků = pokud jejich vyjádření nejsou blokována / cenzurována nositeli usmířeneckého
    syndromu "Emanuel Moravec". 

*/       DOKUMENT k diskutovatelnému působení ČSBS, oproti cílevědomému revizionismu SL:
   
        Dosud bez odpovědi z ČSBS.  Asi definitivně =  podle často obvyklých praktik vůči P.N.G.

Místo  dalších argumentů  doporučuji  případné vyhledání návazných souvislostí v abecedním  Rejstříku
pojednávaných osob, institucí, pojmů = na titulní stránce tohoto webu.Ve sloupci vedle vybraného hesla lze pokle-
pem na modrý odkaz ( s datem roku, měsíce, dne) přímo otevřít příslušný článek. V případě výjimečné nefunk- 
čnosti prosím o upozornění. Poruchu urychleně opravím; pokud nebudu mít občasně narušovaná nebo blokovaná 
e-mailová sdělení. Zatím spolehlivěji funguje telefon a běžná pošta. B.H.

                                                                    Doplňující sdělení:
1/ Na www.doklad-hubalek.cz  umístěno v sobotu 26. dubna 2014, ve 22:20 hodin.