Nacistická okupace před 75 roky byla umožněna slabošským appeasementem velmocí; 
a završena ozbrojenou realizací historického Drang nach Osten;  viz  zde T.G. Masaryk 1918
/1.
15.III.2014
Naši statutární představitelé, ale i stálí a chalupářští obyvatelé našeho pohraničí, a veřejnost, ti by měli
účinně odporovat tomu, že pod úřední záštitou vlád Německa a Rakouska  jsou oficiálně hlásány revizionistické 
nároky na domy,
  pozemky, a další majetek Němců, zkonfiskovaný na území Československa = důsled-
kem 2. světové války  -  a příslušných mezistátních smluv.  Počínajíc Postupimskou dohodou 1945. 
 

Posledním varovným důkazem alibismu a tugomírovské /2 poslušnosti i poslužnosti  je aktuální dopis Kance-
láře prezidenta republiky/ KPR, doručený včera, v pátek 14. března 2014.
Je nabíledni, že uvedené zaměstnankyně KPR buď z existenčních důvodů, nebo z přesvědčeni,  reprodukují
názory svých šéfů. A titíž šéfové - ale zde už nepodepsaní - pak z obdobných důvodů plní příkazy nejvrcholnější:  


 

                                                               Doplňující sdělení:
 1/
Poselství T.G.M. k poslancům Prozatímního Národního shromáždění ČSR, 22. prosince 1918 = v Digitálním
     repozitáři Knihovny Parlamentu ČR (web PSP ČR).

 
2/
Stodoranský kníže Tugomír zaprodal říšskému správci Gerovi sebe, svůj kmen, jeho lidi a majetek.  Viz
     zde 18.XII.2013 = Stopy zapomenutého lidu (PhDr. Libuše Hrabová).

 3/ Zejména vládnoucí představitelé Německa a Rakouska  by  měli  jednat způsobem,  jako bamberský
     biskup OTO I.
Ten slovanským Pomořanům předával převzaté křesťanství bez podlostí, bez násilí. Bez touhy
     po mocenském podmanění, ale v duchu,  i v užitnosti,  pokojného soužití.  
 
  
4/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v sobotu 15. března 2014, v 11:55 hodin = za pět minut dvanáct!