Oznámení k zatím tolerovaným, zjevným, a trestným lžím Marty Semelové/KSČM/ v ČT24. 18.II.2014
Nejen kvůli popraveným obětem režimu KSČ - a odbojářům proti němu. Rovněž kvůli průkazným genocidním
zločinům vůči společenským vrstvám "třídních nepřátel".  Neméně pak pro snížení státní životní úrovně o 2/3,
oproti demokraciím Západní Evropy. Po válce jsme byli třetí v Evropě!  Hned za Švýcarskem a Švédskem
! 
         
            
                                                                                 Doplňující sdělení:
1/
Paní Semelová se ve www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/214411058080213-hyde-park 
    vyhýbala průkazným a jasným odpovědím stylem "K tomu se vyjadřovat nebudu, nevím, neumím to posoudit".
    Utápěla se v obecných formulacích, i v demagogickém lhaní typu: "Většinu toho, co tu režim před rokem 1989
    dělal, tak
dělal pro většinu zdejších lidí," a co zdejší 1/3 životní úroveň Západu ? Mzdy, důchody, atd.
2/      Vládní nařízení č. 22/1953 Sb. z 17. dubna 1953
o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení 
                        a zaopatření osob nepřátelským lidově demokratickému  zřízení.  

    Na základě usnesení ONV =  Okresního národního výboru,  mohl  být důchod  snížen až na životní minimum,  
    nebo vůbec nepřidělen. K tomu tehdy skutečně docházelo!
3
/ Městské státní zastupitelství v Praze potvrdilo 17. února 2014 převzetí výše uvedeného trestního oznámení. 
4/
Na www. doklad-hubalek.cz umístěno v  úterý 18. února 2014, v 16:45 hodin.