Uvážliví Němci odmítají revizionismus Landsmanšaftů a Svazu vyhnanců/BdV.  02.II.2014
Svědčí o tom komentář a diskuse celoněmeckých novin Die ZEIT z 3.- 4. prosince 2013. V ověřeném překladu.
Úvodem cíle Sudetoněmeckého Landsmanšaftu/SL, i názory Němců proti jeho zřejmému revizionismu.
   
Úvodní stať v Die ZEIT o koaliční smlouvě CDU/CSU/SPD; vybraná sdělení:
      .... Tím se ovšem Steinbachová (B.H. = předsedkyně BdV) poněkud odchýlila od svého dřívějšího postoje.
     Původně chtěl Svaz vyhnanců, ale i unijní frakce vyhlásit památným dnem 5. srpen.
V roce 1950 byla v tento
    
den ve Stuttgartu schválena Charta osob vyhnaných z vlasti. 
     Bez odkazu na chartu 
      Z konzervativní strany je tento dokument vnímán jako znak porozumění a usmíření, protože obsahuje odmít-
     nutí „pomsty a odplaty“.
Kritikové proti němu vždycky namítali, že charta je papír, který je slepý vůči dějinám.
     Vyhnanci se v ní označují za lidi „nejtíživěji postižené utrpením doby“.
Likvidace Židů ani zločiny, které Němci
    
spáchali na polském a ruském civilním obyvatelstvu, zmíněny nejsou. U některých signatářů se navíc jednalo 
     o národní socialisty, příslušníky SS nebo generály.  ....
     Nerozplynout se v obecnostech
     Steinbachová naopak ještě při Dnu vlasti minulý srpen požadovala svébytný památný den pro vyhnance, který
     by se „neměl rozplynout v obecnostech“. Zajímavé by navíc mohlo být,
jak na konkretizaci Dne památky vy-
     hnanců zareagují v Polsku a Česku. V minulosti tam iniciativy tohoto druhu vždy narážely na masivní odpor. ....

Diskuse čtenářů hned z počátku přinesla zásadní výtky vůči neskrývanému revizio-
nismu.
A to i od potomků Němců vysídlených z území střední a východní Evropy:

    .... 
kael  03. prosince 2013 ve 13:17 hodin       Jak pravdivé!  
    
„Já bych byl/a naopak pro vytvoření památného dne pro všechny odpůrce nacistického režimu.“ (Konec citátu)
    To by mělo opravdu větší smysl. Nebo připomínka té spousty dětí (a starců), které byly jako poslední vzepětí
   
a „potrava pro děla“ předhozeny vstupujícím Spojencům.
Byla by to spousta vhodných památných dnů. Tenhle
    Den památky vyhnanců by byl ten nesprávný,
protože jeho historické pozadí je zatemňováno.

    .... r. schewietzek 03. prosince 2013 ve 14:08 hodin    Budete se smát, ale 
     mohly by skutečně mít status vyhnanců – ten sahá totiž až do 3. generace. Můj syn, narozený v roce 1981, je
    taky ještě považován za vyhnance.
A jen na doplnění – tenhle nápad s dnem vyhnanců stejně považuji za nesmy-
    slný žvást –
jak už bylo výše zmíněno, jsou přitom zcela zastírány příčiny vyhnání. Moje matka, která skutečně
   
uprchla ze své vlasti, vždycky takovéhle akce, jako jsou srazy vyhnanců, kritizovala a můj otec rovněž. ....

     .... Fabiana  03. prosince 2013 ve 12:45 hodin    5. Jak pravdivé 
    
Moje matka byla vyhnána jako dítě, ale sama už na ta každoroční setkání nechodila (jako její matka), protože ten
   
revanšismus jí tam byl odporný. Nejpozději spojením se západním Němcem a námi dětmi bylo téma „vyhnání“
    vyřízeno. Absolutně nechápu, jak ještě můžou existovat potomci vyhnanců, pro které by takový památný den
    byl důležitý. Absolutní většina „připojených“ Němců byli rázní nacisté – 
tím nechci v žádném případě říct, že
   
se při vyhnání nestaly nelidskosti a nespravedlnosti, ale v  historickém  kontextu  by bylo přece jen  lepší mlčet.
     16 doporučení od čtenářů

     .... hildchen  03. prosince 2013 ve 12:49 hodin    7. Domů do Říše /Heim ins Reich/ 
  
Pro historicky nevzdělané:
Nejdřív byla strašná válka, s nadšenou podporou mnoha německých žup mimo 
  
Německo. A pak byla tato válka prohrána a následovala nucená vyhnání nebo dobrovolný útěk a šikanování
   německého obyvatelstva, které zůstalo. 
V tomto ohledu lze Den památky vyhnanců stanovit na den začátku
    války.
  P.S.: Jenom nezačněte žádnou třetí světovou válku!                                         5 doporučení od čtenářů

    .... BorisBlanck  03. prosince 2013 ve 14:06 hodin   22. Vyhnanci? 
   
Moji prarodiče z matčiny strany uprchli svého času z tehdejšího Západního Pruska. Prarodiče mé manželky
  
uprchli z tehdejšího Slezska. Všichni vedli velice pracovitý, prostý život se spoustou odříkání a vychovávali 
   bez nářků a bědování své děti, jak nejlépe dokázali. Nikdo z nich neměl jaktěživ nic společného s těmito svazy
   vyhnanců a jejich požadavky.
Když si člověk uvědomí, že mezitím žije už jen velmi mizivě malý zlomek těch,
   kteří útěk a vyhnání zažili na vlastní kůži, tak se nestačím divit, že se lidé, kteří jsou podstatně mladší než já, 
   v takových svazech ještě dnes angažují.
   
Zdá se, že také s buršáckými spolky jako by tak nějak nechtělo vymřít to věčně včerejší v naší společnosti, 
  
ale jako by se to naopak stále nanovo usazovalo v hlavách mladých lidí.
    Na pozadí toho, že paní Steinbachová /Steinbach/ (ročník 1943) si už sama nedokázala na „starou vlast“
  
vzpomenout, se mi její revanšistický základní postoj a její výroky plné historického revizionismu vůči našim
  
sousedům na východě jeví jako skutečně odpudivé.
   A je velice s podivem, že na jednu stranu chtějí zakázat zchátralou Národnědemokratickou stranu Německa
  /NPD/, ale zároveň jsou uctíváni přívrženci „frakce ocelových přileb“ /Stahlhelm-Fraktion/, jako je paní
  Steinbachová, a poskytuje se jim platforma pro jejich navýsost nestravitelné chápání dějin.

  Barevně jsem podložil text, pro zdůraznění klíčových názorů, které mimo jiné potvrzují jsoucnost
  revizionistických/ revanšistických záměrů v některých
vlivových složkách současného Německa.  
 
Dvojjaké i zastírající je občasné stíhání  dozorců z koncentračních táborů, starých kolem 90 roků,
  i televizní pózování s vězni těchto táborů ( 27. ledna paní Merkelová a další, při výročí osvobození
  KT Osvětim).  Nejenom paní spolková kancléřka Merkelová se účastní akcí BdV.  Aniž  by tam
  vznesla výtku proti faktickému revizionismu ! Počíná si opačně, než množství uvážlivých, ale nevli-
  vových občanů Německa. Paní kancléřka tak v podstatě toleruje tendence, které vedly ke světové 
  válce. Ke snaze ovládnout a porobit východní území.  A i tentokrát  nedodržováním  mezistátních 
  smluv (Postupimská dohoda 1945, a další).  Místo péče o pokojné soužití! 

      Die ZEIT, úvodní stať o koaliční smlouvě nově ustavené vlády Německa:  
   Die ZEIT, diskuse čtenářů ke koaliční smlouvě, i k revizionismu / revanšismu: 
                                               DOKUMENTAČNÍ  BONUS:
                            CÍLE  SUDETSKÝCH NĚMCŮ  PODLE  STANOV  SL

        Usvědčující dokument o protiprávním revizionismu SL; v němčině. Stále je na webu sudeten.de .
           Zdroj 2. února 2014= http://www.sudeten.de/cms/?Die_Sudetendeutsche_Landsmannschaft:Ziele
Ziele der Sudetendeutschen
gemäß Satzung der SL

Die SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT (SL) ist die überparteiliche und überkonfessionelle Volkstumsorganisation der Sudetendeutschen in der Vertreibung.

Gemäß § 3 ihrer Satzung verfolgt sie folgende Zwecke:
 


a) die über drei Millionen Sudetendeutschen, welche nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat, in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien vertrieben und über die ganze Welt verstreut wurden, und ihre Nachkommen als politische, kulturelle und soziale Gemeinschaft zu erhalten und ihre Belange in der Heimat sowie in den Aufnahmegebieten zu wahren;

b) an einer gerechten Völker- und Staatenordnung mitzuwirken, in der Vertreibungen, Völkermord oder „ethnische Säuberungen“ und Diskriminierungen weltweit gebannt und insbesondere das Recht auf die Heimat, das Volksgruppenrecht und das Selbstbestimmungsrecht für alle Völker bzw. Volksgruppen garantiert sind;

c) den Rechtsanspruch auf die Heimat, deren Wiedergewinnung und das damit verbundene Selbstbestimmungsrecht der Volksgruppe durchzusetzen;

d) das Recht auf Rückgabe bzw. gleichwertigen Ersatz oder Entschädigung des konfiszierten Eigentums der Sudetendeutschen zu wahren;

e) die Landsleute wirtschaftlich und sozial zu betreuen;

f) das kulturelle und wissenschaftliche Erbe der Heimat als Teil der deutschen und europäischen Kultur zu pflegen, zu fördern und weiter zu entwickeln;

g) zur Verständigung der Völker in Europa auf der Basis von Wahrheit und Recht, insbesondere zur Herstellung von partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen, beizutragen.

Oberster Repräsentant der Volksgruppe ist der ebenfalls für jeweils vier Jahre gewählte Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe. Seit Februar 2008 bekleidet dieses Amt Bernd Posselt, Mitglied des Europäischen Parlaments.

Die Organisationsstruktur beruht auf zwei Säulen: Auf der sog. Gebietsgliederung, in der die Landsleute nach ihren heutigen Wohnorten organisiert sind, und auf der Heimatgliederung, in der sie nach ihren früheren Heimatwohnsitzen erfaßt sind. In beide Bereiche ist auch die Sudetendeutsche Jugend (SdJ) einbezogen.

Der Bundesverband der Sudetendeutschen Landsmannschaft gliedert sich in 16 Landesgruppen, 363 Kreisgruppen und nahezu 2.000 Ortsgruppen (Gebietsgliederung) sowie in 14 Heimatlandschaften und 78 Heimatkreise (Heimatgliederung). In Verbindung mit der Heimatgliederung der Sudetendeutschen Landsmannschaft stehen die 86 sudetendeutschen Heimatvereinigungen, die die Sudetendeutsche Landsmannschaft als ihre politische Vertretung anerkennen und den Sprecher der Volksgruppe mitwählen.

Landsmannschaft und Vereinigungen haben insgesamt ca. 250.000 Mitglieder . Allein die über 60 sudetendeutschen Heimatzeitungen haben ca. 150.000 Abonnenten.

Gruppen der Sudetendeutschen Landsmannschaft bestehen in zahlreichen weiteren Staaten, u. a. in Österreich, sowie in Argentinien, Kanada, Paraguay, Schweden, den USA und in mehreren weiteren Länder. In den USA, Südafrika, Italien, Schweiz, Spanien und Großbritannien wird z.Z. (1998) die Gründung einer SL vorbereitet.
                                                                           Doplňující sdělení:
   
1/
Ještě nemám odpověď na žádost ohledně iniciování diplomatických nót vládám Německa a Rakouska,
       o revizionistických stanovách SL.   Prezidentovi ČR jsem ji elektronicky odeslal 27. května 2013. Po 
       urgencích zatím skončila v Ministerstvu zahraničních věcí ČR =  podle dopisu z Kanceláře prezidenta
       republiky, odeslaného 14. listopadu 2013.Vzhledem k ustavování nové vlády zatím odkládám urgen-
       ci. Navíc se domnívám, že shodná, byť opožděná iniciativa ústavních činitelů, politiků, společenských
       organizací, by byla žádoucí. 
   2/ Překlad textů z německých novin Die ZEIT ( 3. - 4. XII. 2013) mě stál 14 024 Kč; z důchodcovských 
       úspor. Rozsudek Pařížského odvolacího soudu, za zpochybňování zločinů nacismu stál 11 780 Kč.
      
Rozsudek Ústavního soudu Maďarské republiky za popírání zločinů komunismu stál 28 108 Kč.
      
Celkem tedy 53 912 Kč. Pouze ze svého - a bez jakýchkoliv státních dotací. 
   3/ Peněžní stránku zmiňuji proto, že už není v mých možnostech:
       a/
Zaplatit překlad revizionistických stanov »Ziele der Sudetendeutschen gemäß Satzung der SL«.
       b/
Peněžně a organizačně zajistit jejich rozeslání, jako výzvu k obraně svébytnosti, území, majetků. 
           Obzvláště v našem pohraničí. Aby tam nebyla implantována nová spolková země »Sudetenland«.
  4/ Na www.doklad-hubalek.cz  umístěno v neděli  2. února 2014, ve 20:00 hodin.