Pane Hubálku, tady si nikdo nebude pálit prsty o Konfederaci politických vězňů,  19.I.2014
kvůli  několika milionům korun. To mi před několika roky řekl  poslanec, v kuloáru sněmovny. Rovněž při
návrhu i schvalování státního rozpočtu na rok 2014 si nikdo nepálil prsty o dekorativní i pochybnou KPVČR.
 
 magnetická 
  akreditace 
   PSP ČR
V souvislosti s KPV ČR,  nejen při prohlídce odkazů na tomto webu, zřetelně vyvstanou její silné
nedostatky. A také při sledování Konfederační publicistiky. Hlavní slabinou je však netečná pasivita
 Dr. Kavalírové & spol. Například v zájmu a spolupéči o tradiční pietní místo Jana Palacha, Jana Zají-
 ce, a obětí komunismu, u Svatováclavského sousoší v Praze 1; poblíž ústředních kanceláří KPVČR!
Stejně »strkají hlavu do písku« před zpochybňováním zločinů komunismu v celostátním deníku
PRÁVO.  Ten 16. prosince 2010 bez rozpaků zveřejnil komentář Martina Hekrdly "Popírám zločiny
komunismu
".  Místo dalšího zde předkládám tabulky, které by měly být publikovány i  celostátními
sdělovadly. Nejen kvůli KPV ČR, ale pro všeobecnou konfrontaci čísel vůči gestům a slovům: 
    
    
    
                                                                                Doplňující sdělení:
    
                1/
Na www.doklad-hubalek.cz  umístěno  v  neděli  19. ledna 2014, v 22:30 hodin.