Jednat k jádru věci,  místo dekorativního řečnění = tedy užitná pravdivost,  v rámci fair play! 15.I.2014
 Dodržování mravních povinností je určující podmínkou k zachování civilizace; aby vůbec mohla být uplatňována  
 skutečná lidská práva. To je základ mé odezvy na neobjektivní osočení od pánů Vladimíra Rogla a Ondřeje Neffa.

Jednat k jádru věci, místo dekorativního řečnění;
bylo a je smyslem mého počínání. Je tedy přirozené, že o totéž usiluji i při tvorbě a vydávání těchto internetových strá- nek. Maje na zřeteli jejich pravdivost a užitnost. Podle zásady padni komu padni; bez servítků, ale s důkazy, a bez
vulgárností! Z toho důvodu jsem hned od počátku, od července 2000, zavedl 
Rejstřík nápravy. Pro vypořádání mých
případných pochybení. Užitnosti slouží archiv článků členěných podle roků, i kartotéka pojednávaných osob, institucí,
pojmů. Životopis Bohuslava Hubálka *1933, rovněž v záhlaví úvodní stránky,
skutečnostmi dokumentuje stěžejní udá-
losti mého života. V zájmu otevřenosti, v zájmu fair play.
Užitná pravdivost, v rámci fair play, jsou základními podmínkami pro jakákoliv lidská jednání. Bez pseudohumanis-
tického pózování, které okázale chrání totožnost očividných pachatelů zla a jiných nepravostí. Prý s ohledem na jejich
"lidská práva". Hazardérsky, bez ohledu na tradiční lidské povinnosti a bez plné zodpovědnosti za vykonané!

     Dodržování mravních povinností je určující podmínkou k zachování civilizace; aby vůbec mohla být uplatňována 
    skutečná lidská práva  =  odporovat desinformacím, zločinnosti; vytvářet podmínky pro maximum dobrých jistot.
Ve smyslu toho 
jsem v demonstraci 17. listopadu 1989 nesl transparent  SVOBODU  PRAVDIVÉHO  SLOVA /  Jan
HUS,  Jan PALACH
. Jako aktuální i perspektivní výzvu. Následně, jako poslanec FS ČSFR jsem v souladu slov i skutků
prosadil zákon o době nesvobody (1948-1989) č.480/1991Sb., pracovně nazývaný Lex Hubálek. Později, už  jako dů-
chodce jsem průkazně zpracovaným podnětem vyvolal  doplnění trestního zákona  o nepromlčení trestných činů spá-
chaných při vypracování a schvalování privatizace.  Toto ustanovení je i v současném trestním zákoně č.40/2009 Sb. 
I tehdy však kolem bylo přemnoho V.I.P. (velmi důležité osobnosti), nečinných v této  privatizační "podružnosti";
zato však mediálně oslavovaných.  Licoměrně působí,  když někteří z tohoto klanu populisticky zvučí a mentorují  o
privatizacích. Jakož i o legislativně zpožděném vypořádání s režimem KSČ.  Aniž by kdy svého intelektu kdy využili  k
takto cílenému konání (zejména v rozmezí 1990-1992), ve prospěch věcí společných. Proto téměř po čtvrtstoletí ne-
totalitního státu jsme nepříznivě tam,  kde  jsme  vůbec  nemuseli  být.  Kdyby nebylo  pseudohumanistických  kejklů,  
namyšleného machrovství i krátkozraké podbízivosti, na úkor národní svébytnosti a přiměřeného blahobytu.

Tímto se zde vypořádávám s poloanonymně formulovaným příspěvkem pana Ondřeje Neffa Rada jako dárek.
Zveřejněn byl v Lidových novinách 23. prosince 2014. Je glosou k dopisu Ing. Vladimíra Rogla, kritizovaného v roce
2003 článkem na webu doklad-hubalek.cz :

             Novinář ROGL & podobní = slova + přeopatrnost : vrchnost & vlivní ........ 07.  IX. 2003

                
     Slovní  vyznavač skautingu,  atp.,  chtěl   letos  pranýřovat  exStB,   ale ...  " Pochopil jsem velmi

             rychle  a  otevřený dopis  pro  pana    hodil  do  koše. " ( Hospodářské noviny, 28.srpna 2003). ...

Ve svém glosování pan Neff nazývá můj článek směsí moči a žluči.  Na rozdíl od něho jsem se však ve svých
kritikách přeopatrného Ing. Vladimíra Rogla nikdy neuchýlil k vyměšovacím výrazům některých svérázných
bloggerů, i pana Ondřeje Neffa.  

Za hodnocení
také stojí, že pan Neff napsal nepravdivý údaj pro přesné rozlišení někdy identifikačně potřebného roku
narození jím zaštítěného publicisty Rogla.
 Také zajímavý je i další kontrast, že poloanonymně zepsutý Hubálek  a jeho
"močovitý" www.doklad-hubalek.cz  mají pro takový případ Rejstřík nápravy.  Což by při smyslu pro  novinářskou 
profesionalitu mělo být běžné i jinde. 
Hlavně u těch webů "nemočovitých".  Mě k  Rejstříku nápravy  inspiroval selský rozum člověka. Sice jsem ho
neprosadil do novelizace tiskového zákona, jako zřetelný informační korektiv = současně jako vysvědčení o pečlivosti
toho kterého periodika. Jako důkaz možného jsem Rejstřík nápravy zavedl alespoň do svého webu.  

                                                          Doplňující sdělení:
1/  Souběžně se zveřejněním posílám elektronické upozornění pánům Neffovi, Roglovi, a redakci Lidových novin.
2/  Na www.doklad-hubalek.cz umístěno ve středu 15. ledna 2013, v 11:55 hodin.