Ústavní soud Maďarské republiky odsoudil veřejné zpochybňování zločinů komunismu. 27.X.2013
Rozsudek byl vyhlášen 17. června 2013,  nad Bélou Biszku (ministr vnitra v roce 1956), za veřejné  zpochyb-
ňování komunistických zločinů při lidovém povstání proti komunistickému režimu.  Zde uvádím A/ Překlad roz-
sudku maďarského Ústavního soudu. B/ Usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2; které bagate-
lizuje a odkládá trestní oznámení podle § 405 tr. zákona o zpochybňování zločinů komunismu. Ke zpochybnění
došlo hned v názvu komentáře Martina Hekrdly  »Popírám zločiny komunismu«; 
PRÁVO, 16. XII. 2010.
          Právoplatný rozsudek Ústavního soudu Maďarské republiky,  dne 17. června 2013. 
                                                                                                                                                                                                                   01
            
                                                                                                                                                                                                                    02
            
                                                                                                                                                                                                                   03
            
                                                                                                                                                                                                                   04
            
                                                                                                                                                                                                                    05
            
                                                                                                                                                                                                                   06
            
                                                                                                                                                                                                                    07
            
                                                                                                                                                                                                                   08
            
                                                                                                                                                                                                                    09
            
                                                                                                                                                                                                                   10
            
                                                                                                                                                                                                                   11
            
                                                                                                                                                                                                                    12
            
                                                                                                                                                                                                                    13
            
                                                                                                                                                                                                                    14
            
                                                                                                                                                                                                                    15
            
                                                                                                                                                                                                                    16
            
                                                                                                                                                                                                                    17
            
                                                                                                                                                                                                                    18
            
                                                                                                                                                                                                                    19
            
                                                                                                                                                                                                                    20
            
                                                                                                                                                                                                                    21
            
                                                                                                                                                                                                                    22
            
                                                                                                                                                                                                                    23
            
                                                                                                                                                                                                                    24
            
                                                                                                                                                                                                                    25
            
                                                                                                                                                                                                                    26
            
                                                                                                                                                                                                                    27
          
 Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2 usnesením 10. ledna 2011 zamítá trestní oznámení a toleruje
 komentář Martina Hekrdly »Popírám zločiny komunismu«, zveřejněný 16.XII.2010 v deníku PRÁVO:
                                                                                                                                                    
         
                                                                                                                                                                                                                 01
   
OSZ pro Prahu 2 pomíjí základní fakt, že zpochybňování zločinů komunismu je prvořadě trestným činem.  
 
       
                                                                                                                                                                       02
   
OSZ pro Prahu 2 pomíjí základní fakt, že zpochybňování zločinů komunismu je prvořadě trestným činem.  
 
       
                                                                                                                                                                      03  
 
    Městské státní zastupitelství v Praze souhlasí s odložením trestního oznámení v OSZ pro Prahu 2.  
A/ Rovněž nereflektuje, že i v zahraničních zákonech nejsou slova  nacismus, komunismus, pojmem filozofickým. 
    Ale jsou notorietami  pro režimy NSDAP, KSČ, a podobně.


B/ Navíc popírání zločinů nacismu, komunismu, inkvizice, ...  je prvořadě  a  zásadně trestným činem. To stvrzují
     rozsudky francouzské i maďarské justice, zde zveřejněné 26. a 27. října 2013. 

       
                                                   Doplňující sdělení:
Červnový rozsudek  Ústavního soudu Maďarské republiky ctí i přirozené právo a tradiční hodnoty.
Argumentačně zdůrazňuji alespoň dvě zásady, které v ČR bývají ignorovány, i pseudohumanisticky mlženy.
Strana 06 [31] Soud, a dříve už i Evropská komise pro lidská práva, deklarovaly, že se na svobodu pro-
                  jevu uvedenou v čl. 10 nelze odvolávat v rozporu s článkem 17,  obzvláště pak v případech
                  souvisejících s holocaustem. Zneužití svobody projevu není slučitelné s demokracií a lidskými
                  právy, dále porušuje práva ostatních. ....
Strana 25 [132] Z gramatické analýzy definice skutkové podstaty vyplývá, že k trestnému činu dochází
                 tehdy,  kdy daná forma chování je spáchána způsobem vhodným k narušení veřejného klidu.
                 Samo o sobě je dostačující, pokud prohlášení učiněné před velikou veřejností ovlivní negativně
                 byť  jen  jediného člověka, což ale nemusí bezpodmínečně znamenat narušení veřejného  pořád-
                 ku. ....
       Shodná stanoviska byla  16.II.2012  východiskem pro Odvolací soudu v Paříži,  aby odsoudil
      
J. M. Le Pena & spol.  za "názorové" nehoráznosti, kterými  zpochybňovali zločiny nacistů v okupo-
       vané Francii.

                           Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v neděli 27. října 2013, ve 21:05 hodin.