Odvolací soud v Paříži  řádně potrestal zpochybňování zločinů nacismu. 26.X.2013
Jean-Marie Le Pen & spol.  byli odsouzeni 16. února 2012 =  neboť jejich počínání bylo prvořadě trestným
činem.  Rovněž podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva.  Zde uvádím ověřený překlad rozsudku; 
i kontrastní
osvobození Jana Šinágla  Krajským soudem v Praze  =   za  obdobný   "názor".
 Právoplatný rozsudek Odvolacího soudu v Paříži, ze dne 16. února 2012,  k popírání zločinů nacismu. 
                                                                                                                                                                                                                 01
        
                                                                                                                                                                                                                 02
         
               
                                                                                                                                                                                                                  03
         
                                                                                                                                                                                                                  04
         
                                                                                                                                                                                                                 05
       
                                                                                                                                                                                                               06
       
                                                                                                                                                                                                                07
       
                                                                                                                                                                                                                08
       
                                                                                                                                                                                                                09
       
                                                                                                                                                                                                                10
       
                                                                                                                                                                                                                11
       
                                                                                                                                                                                                                12
       
                                                                                                                                                                                                                13
       
                                                                                                                                                                                                                14
       
                                                                                                                                                                                                                 15
       
                                                                                                                                                                                                                16
       
                                                                                                                                                                                                                 17
       
                                                                                                                                                                                                                18
       
                                                                                                                                                                                                                 19
       
                                                                                                                                                                                                                20
       
                                                                                                                                                                                                                 21
       
                                                                                                                                                                                                                 22
       
Usnesení Krajského soudu v Praze, 25. dubna 2013,  toleruje  veřejné  zpochybnění  zločinů  nacismu; zveřejněné 29. března 2011 Janem Šináglem *1952: »Protektorát byl zkrátka takovým malým rájem na zemi«: 
 Kopie Usnesení ohledně Jan Šinágla, vyžádané v soudní kanceláři:                                                                       01
       
                                                                                                                                                                                                                02
       
                                                                                                                                                                                                                 03
       
                                                                                                                                                                                                                04
       
                                                                                                                                                                                                                05
       
                                                                                                                                                                                                                06
       
                                                          Doplňující sdělení:
 
1/
K zpochybňování zločinů nacismu ve Francii:
    
Rozsudek pařížského odvolacího obsahuje množství pozoruhodností. Stojí za prostudování. Mně utkvívají
      v paměti zejména skutečnosti  a/ až /d:
      a/
Francouzský soud, na rozdíl zde zmíněných soudů České republiky, bral v potaz hlediska mravní, právní,
          historická, . Zdůraznil,  že zpochybňování zločinů nacismu je provořadě trestným činem. 
      b/
Trestní oznámeni na  Jean-Marie Le Pen & spol. podalo  několik  společenských organizací,  i  jednotlivec. 
      c/ Francouzské soudy pseudohumanisticky nebagatelizovaly dokázanou skutečnost - a rozsudkem potvrzovaly,
          že »práva jdou«. 
      d/ V soudním spisu desinformační zatemňování jmen a příjmení u obžalovaných pachatelů, ale ne u neproviniv- 
          ších se soudců, advokátů, .... . Noviny naštěstí v tomto případě naplno jmenovaly souzené pachatele. Kdysi
          to bylo dobrým zvykem. Díky tomu z Kosmovy kroniky víme,  kdo těžce zranil přemyslovského kníže Jaro-
          míra;  rovněž tak známe i delikátní místo činu. Čili žádné plky, že v nejmenované zemi střední Evropy údajně
          najatý zabiják nejspíš těžce zranil nejmenovaného kníže; atd. atp.  
  2/ K zpochybňování zločinů nacismu v České republice:
    
Po e-mailové výzvě, aby spolu s omluvou na webu Jan Šinágl opravil cynický a protiprávní výrok, odpověděl
     doporučením, abych honem podal (a nezmeškal!) trestní oznámení. To jsem odeslal 7. dubna 2011. V termínu
     bylo  odloženo  Okresním státním zastupitelstvím v Berouně.  Po  stížnosti  Krajskému státnímu zastupitelství 
     v Praze
rozhodl  Okresní soud v Berouně o zastavení soudního řízení proti Janu Šináglovi. Navíc se tak stalo
     v podivném sloučení s oznámením paní Heleny Vondráčkové a pana Michala Martina.  Ačkoliv jejich oznámení
     se navíc ještě týkalo skutků mimo §405 tr. zákona = zpochybňování zločinů nacismu. Krajský soud v Praze také
     zastavil soudní řízení. Sice uznal zpochybnění zločinů nacismu, současně ho apologeticky omlouval.  Na
     rozdíl od Odvolacího soudu v Paříži. Takže pražský soud svou apologetiku navíc ještě zpochybňuje §405
     trestního zákona =
dopouští se zpochybňování zákona o zločinech nacismu;  i zločinů komunismu!
    
Na závěr k tomu musím podotknout, že jsem v soudním případu nezaznamenal použití kopií našeho i francouz-
     ského tisku o Le Penovi. Ačkoliv byly berounskému státnímu zastupitelství doručeny včas, ještě před jednáním
     Okresního soudu v Berouně. Rovněž nezaznívají v Usnesení Krajského soudu v Praze = Warum? Pourquoi?
     Why? Proč?  : 
 a/               Ukázka souvisejících informací, které měly zaznít u OS v Berouně, i u KS v Praze! 

    http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/ze-zahranici/znamy-nacionalista-le-pen-byl-odsouzen/
  Známý nacionalista Le Pen byl odsouzen

  Francouzský odvolací soud potvrdil tříměsíční podmíněný trest vězení pro nacionalistu Jeana-Marie Le Pena,
  informuje agentura AFP.                                    
 16.únor 2012 - 18:00  
  Soud dospěl k závěru, že Le Pen těmito slovy popíral zločiny proti lidskosti. Francouzský nacionalista, zakladatel
  Národní fronty, v rozhovoru pro  časopis Rivarol  řekl,  že  okupace Francie za druhé světové války nebyla "nijak
  výjimečně nelidská".  ......

  Stručnější i obšírnější sdělení 16. února 2012 měly i jiné noviny; například Le Monde, Liberation, .... :
      

    
Budiž, začal jsem shánět autentické znění celého rozsudku, pro uvažované kroky v této záležitosti. Ministerstvo
     spravedlnosti ČR odpovědělo, že rozsudky nearchivuje, ani naše, ani cizí. Díky nezištného přispění jsem získal
     francouzský originál, jako podklad pro placenou překladatelskou pomoc.  Abych mohl argumentovat judikátem,
     nejenom zprávami tisku našeho, i zahraničního. 
     Podobný postup se mi zdařil s rozsudkem Ústavního soudu Maďarské republiky, z 16. června 2013. Stvrzuje 
     rozsudek k popírání zločinů komunismu exministrem vnitra; s velice působivou právní argumentací. A to opět
     v důvodném a příkladném  protikladu k zatímní justiční praxi České republiky. 

 b/ Žádná společenská organizace České republiky nepodala trestní oznámení proti zpochybňování zločinů
     nacismu
, spáchané Janem Šináglem v jeho internetových stránkách! 
     Individuální trestní oznámení, z ryze ideové motivace, jsem odeslal 7. dubna 2011. Následná trestní oznámení na
     Jana Šinágla, s časovým odstupem, a nejenom  podle § 405 trestního zákona, podala paní Helena Vondráčková 
      s panem Martinem Michalem. 
     Přesto zúčastněná státní zastupitelství nebrala ohled na tuto časovou posloupnost. Navíc byly podivně sloučeny
     motivačně odlišné podněty;  navíc provázené diskriminačními důsledky. Neboť oprávněnými  účastníky jednání
     byli toliko oba partneři a jejich advokátka. 
     Přestože na můj podnět byla vypracována účinná stížnosti Krajskému státnímu zastupitelství v Praze, byli jsme
     diskriminačně selektováni.  Já,  i můj právní zástupce JUDr. Jan Vondráček (není ani vzdáleným příbuzným paní
     Heleny Vondráčkové). Případem  se potom zabýval Krajský soud v Praze.  Stíhání zastavil.  Jakoby podle
     prvotní sebejistoty Jana Šinágla a jeho "předtuchového" a návodného pokynu k podání trestního oznámení. 

 3/ Na www. doklad-hubalek.cz   umístěno  v  sobotu  26. října 2013, ve 23:00 hodin.