20.X.2013
Volby 2013 do PSP ČR;                                           
u vádím  dvě  rovnocenné  prvořadosti,   pro  které  budu  volit
Stranu  svobodných  občanů:                                  
A/ Průběžně potvrzená nezkompromitovanost jejích kandidátů.
B/ Program ve prospěch státnosti ČR, dobrých mravů, rozvoje.

      
                        Na www. doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  20. října 2013, v 16:00 hodin.