Volby 2013 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.                                                                      13. X. 2013
V  čele  tří  kandidátních listin jsou příznivci Sudetoněmeckých Landsmanšaftů/SL:
 
Mgr. HERMANN Daniel/ KDU-ČSL, Mgr. LIŠKA Ondřej/ SZ,  doc. MUDr. SVOBODA Bohuslav/ ODS. Ani
 jeden z nich veřejně a vlastenecky  neodmítá revizionismus SL/ Sudetoněmeckých Landsmanšaftů. Ať při účasti 
 
na jejich vrcholném sjezdu, nebo po sjezdové pochvale.  Rovněž při protičeskoslovenské agitaci,  jednostranně
 pranýřující zlo v závěru II. světové války.

Doličné důkazy:
1/
HERMANN Daniel *1963, Mgr. První kandidátní místo pražské KDU-ČSL. Užíval pohostinství 63. sjezdu SL 
    v Norimberku /2012/  -  aniž by veřejně vystoupil proti jejich revizionistickým cílům


2/ LIŠKA Ondřej *1977, Mgr., předseda Strany zelených/ SZ. První kandidátní místo pražské Strany zelených.
    Jeho vstřícnost k cílům SL slovně ocenil Horst SEEHOFER, bavorský premiér, na 60. sjezdu SL/2009/. Aniž 
    by Mgr.Ondřej LIŠKA někdy veřejně vystoupil proti revizionistickým cílům SL. Podle životopisných informací
    se bez výhrad angažuje pro stanoviska Sudetoněmeckých Landsmanšaftů.

3/ SVOBODA Bohuslav *1944, doc. MUDr. Druhé kandidátní místo pražské ODS. Ještě jako primátor Prahy,  
    a navzdory mojí písemné výzvě z 8. února 2013 netečně toleroval dvě klamavé výstavy » Umění zabíjet «; 
    jednostranně a protičeskoslovensky zpracované  =  o násilnostech v  květnu 1945. Souběžně tento politik,
    vysokoškolsky  vzdělaný  vyškolený, byl také v představenstvu pořádající společnosti ARTWALL
!

Budoucnostní hrozba:
Zmínění uchazeči o poslaneckou funkci jsou nadějí pro Sudetoněmecké Landsmanšafty. Těžko však pro občany
České republiky.  Zejména těch, kteří žijí v našem pohraničí
! 

                                                Doplňující sdělení:
1/ Sudetoněmecké Landsmanšafty, stejně jako Komunistická strana Čech a Moravy,  hřeší na časový odstup, 
    a na vyšumění vzpomínek. Tím spíš, že pamětníci vymírají. Pro zodpovědné lidi by tohle platit nemělo. 
    Pokud se opakovaně nechtějí spálit o stejná "kamna". 
2/ Na www.doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  13. října 2013, v 17:10 hodin.