VOLBY 2013, říjen = doplňky k životopisům některých kandidátů KSČM v Praze.                   10. X. 2013
Chcete věřit agitacím Komunistické strany Čech a Moravy? Pak si uvědomte aspoň několik varovných skutečností.
Nejen z nedávné minulosti,  ale i ze současna;  třeba o údajné bezúhonnosti a čestnosti nynějších komunistů.   
1/ Vědomě klamou veřejnost tvrzením o skvělé životní úrovni, která tu byla za režimu KSČ/Komunistické
     strany Československa.
Jenže jejich » budovatelský mýtus «  se průkazně bortí  při  jsoucích  skutečnostech,
     které dokazují, že:
a/ Reálné mzdy i starobní důchody jsou až  třikrát  větší v evropských státech kde nebyla » vláda lidu «,
    
Marxův a Engelsův třídní boj, statisícové justiční zločiny ( leninsky organizované komunistickým státem ),
     násilné vyvlastňování podnikatelů, řemeslníků, zemědělců, zadrátovaní hranic, .....  .  
b/ Neobstojí výmluva, že zbrojení v rámci Studené války brzdilo ještě větší růst životní úrovně (do 1/3 Západu).
    Jenže demokratické státy Evropy musely rovněž zbrojit; před hrozbou reálné komunistické agrese. Pro ochranu
    své  svobody,  i  pro ochranu  své  životní  úrovně. 
c/ Je nutné mít na paměti, že před nastolením režimu KSČ, v únoru 1948, Československo patřilo mezi
    nejvyspělejší evropské státy.  Hned  za  Švýcarskem  a  Švédskem.  
TOHLE   VŠAK   KOMUNISTÉ
    ZAMLČUJÍ,    A    ZAPOMÍNAJÍCÍ     VEŘEJNOST   VĚDOMĚ    KLAMOU!      ZVOLÍTE   JE ?

2/ Průkazná fakta k několika KSČM pražským kandidátům do PSP ČR/ Poslanecké sněmovny Parlamentu
     ČR;   jak mám zdokumentováno z příslušných dopisů, nebo z veřejných zdrojů:
a/ 1. místo kandidátní listiny = Mgr. Marta SEMELOVÁ, 53 let, pedagožka, Praha, členka KSČ; známá svými
        stalinistickými postoji, tedy i obhajobou zločinů komunismu v Československu, v SSSR, a jinde. 
b/ 2. místo kandidátní listiny = Ing. Jiří DOLEJŠ, 52 let, ekonom, Praha, člen KSČM; liberálně obojaký vyzna-
       vač Marxe a Engelse, tedy i jejich genocidně-teroristického třídního boje. Na jehož základě byly také u nás
       a jinde rozmetány rodinné vztahy a demograficky ochromen populační rozvoj statisíců » třídních nepřátel «.
                   Citace ze zprávy České tiskové kanceláře/ ČTK,  29. září 2009 10:30 = úterý: 
                             Kauza loterijní zákon:  Dolejš a Milota odcházejí z vedení KSČM  

         Praha 29. září (ČTK) - Jiří Dolejš a Čeněk Milota dnes rezignovali na funkce místopředsedů KSČM. Vedení
       strany jejich rezignaci přijalo. Dolejš, který je poslancem, má podle ústředního výkonného výboru (ÚVV)
       zvážit odchod ze sněmovny. Dolejš ale novinářům řekl, že se poslaneckého mandátu vzdát nehodlá. Předseda
       sněmovní frakce KSČM Pavel Kováčik však očekává, že k výzvě, aby mandát složil, se dnes připojí i posla-
       necký klub strany.  Dolejš i Milota  čelí  podezření,  že byli ochotni přijmout peníze za to, že změkčí novelu
       loterijního zákona.  Oba nařčení odmítají.   ......
MfD vyslala za představiteli politických stran člověka, který
      se představil jako majitel sítě heren Jackpot. Nabízel jim milion korun za to, že uvedenou novelu upraví ve
      prospěch loterijních firem. Dolejš a Milota prý byli ochotni tyto peníze přijmout. Milota stejně jako Dolejš vinu
      odmítl, Dolejš v sobotu uvedl, že rezignaci odmítá, protože by mohla být vnímána jako přiznání viny. ...
                       Poznámka B.H. =  PŘÍPAD VYŠUMĚL, NEBYL SOUDNĚ PROJEDNÁVÁN.

c/ 5. místo kandidátní listiny= Ludvík ŠULDA, BBA, 34 let, ekonom, Praha, člen KSČM; a také Komunistického
        svazu mládeže/ KSM (stalinisticky zaměřeného). Vyřizoval můj podnět k VIII. sjezdu v květnu 2012 =  aby se
        komunisté zřekli násilnických ustanovení, zejména ze závěru Marx-Engelsova Manifestu komunistické strany.
       To vyznavači marxismu dosud neučinili, i když bez výhrad používají předurčující název Komunistická strana.
      
O to víc je usvědčující a  varovná  odpověď  pána L. Šuldy z 2. dubna 2012.  Jak politickými obezličkami, tak
       pravopisnou nekulturou, za kterou by  na základní škole  dostal  pětku, natož aby získal titul BBA/ Bachelor of
       Business Administration: 

 
 Vážení pane Hubálku, 
 vyzíváte nás k něčemu co v oficiálních programových dokumentech, resp. ve Stanovách  KSČM není  obsa-
 ženo. Nejsem si vědom, že by v nich bylo jakékoli „násilnické ustanovení Marxova a Engelsova Manifestu 
 Komunistické strany“. Pokud takový poznatek máte budu Vám za něj vděčen.  
 S pozdravem
 Ludvík Šulda
 oddělení pro odborné zázemí a vztahy k občanskému sektoru ÚV KSČM
TAKTO  LICOMĚRNĚ A  NEGRAMOTNĚ  JEDNÁ KOMUNISTICKÝ KANDIDÁT DO PSP ČR!

 d/ 15. místo kandidátní listiny JUDr. František HOFFMAN, 62 let, předseda Kontrolního výboru Zastupi-
     telstva městské části Praha 11, člen KSČM; v 2002 až 2010 předseda Kontrolního výboru ZHMP/ Zastupitelstva
     hlavního města Prahy. V roce 2009 jsem ho písemně žádal o výčet případů, ve kterých Kontrolní výbor ZHMP  
     odhalil  klíčové  nepřístojnosti  v práci a v hospodaření Magistrátu hlavního města Prahy/ MHMP.  Neboť také
     ve zmíněném období probíhaly rozličné medializované aféry, v rámci Prahy. Ale místo výčtu konkrétních zásluh
     při kontrole  a odhalení skandálů -  dostal jsem objemný dopis s krátkým průvodním listem a s několika metodic-
     kými brožurami.Tedy čistě formální přístup, ke zřejmě formálnímu fungování Kontrolního výboru ZHMP.
     MYSLÍTE,  ŽE   VÍCE   KOMUNISTŮ  V  KLÍČOVÝCH   FUNKCÍCH   BUDE  TÍM  OZDRAVNÝM
     PRVKEM? I po uvedení několika dílčích příkladů, a navzdory jim? Kdo se znovu spálí o stejná kamna?

                                                      Doplňující sdělení:
1/ Veřejnoslužební sdělovací prostředky nenabízejí co už jsem dříve doporučoval =  alespoň v nočních hodinách
    uvádět kandidátní listiny zúčastněných stran, tak i průkazné životopisy jejich kandidátů. Aby bylo možné vybírat 
    podle skutků; ne podle líbivých slibů. Výše uvedené doplňky to nepatrně nahrazují. Zatím o toliko komunistické
    hrozbě.
2/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno ve čtvrtek 10. října 2013, ve 21:25 hodin.