HUČÍN = soud = Přerov = průběh = žádost = HUBÁLEK : petice ............................ 07.  I. 2003
Australská petice ohledně V. HUČÍNA pomíjí soud, nezávislý na všech adresátech petice.
Žádost ve věci  veřejné                                                               Praha úterý 7. ledna 2003

Předsedkyně  Okresního soudu  v  Přerově   JUDr. Táňa  ŠIMEČKOVÁ
Věc: Soudní  jednání  s  panem Vladimírem  HUČÍNEM  

Vážená paní předsedkyně,

   domnívám se,  že Vaše vyjádření  a s tím  související opatření   mohou  uklidnit  zjitřenou
atmosféru kolem  soudního jednání s  panem  Vladimírem  HUČÍNEM,  které by mělo být
27. února 2003  v Přerově.

   Uvítal bych jistotu,  že k tomu bude poskytnuta největší jednací síň, s možnostmi pro práci
přiměřeného množství televizních i rozhlasových štábů. To ostatní závisí nejenom na činnosti
určeného soudního senátu, ale i na postojích zúčastněných stran = žaloby, obhajoby, občanů
v jednací síni a mimo ní. Vhodné podmínky  mohou  objektivně  omezit  různé  nesrovnalosti 
a  zajistit  pluralitní  informovanost.

   Je tomu rok, co jsem hovořil s paní generální ředitelkou Vězeňské služby České republiky,
Mgr. Kamilou MECLOVOU,  kvůli nedůstojnému eskortování pana V.HUČÍNA. Možnost,
že by měl v ústech schovanou žiletku, kterou by ohrožoval soudce či státní zástupce v jednací
síni, to lze vyloučit pečlivou osobní prohlídkou před eskortováním z vyšetřovací vazby.

   Po příštím soudním jednání jsem písemně poděkoval za vyslyšení mé žádosti  =  vycházeje
z obrazového zpravodajství  našich televizí.

    V těchto dnech mě oslovili signatáři petice, kterou vydal  pan  Jiří  VANĚK  z  Austrálie.
Mezi jejími adresáty však chybí Okresní soud v Přerově, jako instituce od  úřadů  nezávislá
a za věc přímo zodpovědná. Proto se nejdříve obracím na Vás, v zájmu prevence stupňovaného
napětí.

             S pozdravem a s přáním úspěšné práce                    Bohuslav HUBÁLEK
                                                                               
190 00  PRAHA  9  Českolipská 19
                                                                                      www.volny.cz/doklad-hubalek   

Doplňující informace:
1/ Žádost byla poslána Okresnímu soudu  v Přerově elektronickou poštou, souběžně s jejím zveřejněním
      na internetu.

2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob ( příjmení HUČÍN,
     MECLOVÁ, atp.)  nebo  podle  klíčových slov,   na  titulních stránkách  zpravodajství DOKLAD.