Životní  jubileum
    
    účastníka III. odboje 
      proti režimu KSČ.
Stanislav STEINBAUER (95),
dělník a aktivista 20. století.
 
STEINBAUER = jubileum : KPV ČR + KMH(orákové) .. 14. V. 2001
Člověk Stanislav STEINBAUER žije a pracuje už 95 let!
Pan Stanislav STEINBAUER překročil takřka před měsícem jubilejní práh 95 roků
činorodého života . Takže aspoň to společensky nejcharakterističtější a obzvláště
výjimečné:
Je hrdým rodákem a vlastencem z jihočeských Trhových Svinů. Účastník II. odboje = protinacistického. Stále duševně i tělesně svěží. Nejenom při přátelských setkáních 
s bývalými spoluvězni z komunistických žalářů a táborů otrocké práce.
Člověk Standa většinu života pracoval manuálně, zručně a tvořivě. Pochází z dělnické
 rodiny a je vyučený strojní zámečník. Ale i tak ho ti "skuteční reprezentanti dělnické třídy" uvěznili 22. června 1954, a rozsudkem Vyššího vojenského soudu v Praze mu vyměřili 14
let vězení, za tzv. velezradu a špionáž. Mimo půlroční vyšetřovací vazbu a krátkodobá
žalářování v transportních celách, pobýval v gulagu zvaném Bytíz, na Příbramsku. Samozřejmě že fáral do uranového dolu, kde postupně pracoval jako vozač, zedník,
betonář, tesař  =   až do svého propuštění na amnestii v roce 1960. Po návratu z vězení
nastoupil opět ve stavebním podniku. Zase jako strojní zámečník. V květnu 1966 se stal
důchodcem a dnes už téměř 15 let bydlí v Domově, na bohnickém návrší, v Praze 8.
Vždy čistě upraveného a v dobrém rozmaru ho můžete potkat i v ulicích hlavního města,
jak bez hůlky a docela svižným krokem míří do autobusů, tramvají i metra, aby se setkával
s lidmi.  Aby si sám vyřizoval potřebné záležitosti.
V dubnu letošního roku jednal se zmocněncem vlády o problémech důchodců. Vládní zmocněnec, MUDr. Jan JAŘAB  pak Standu také navštívil  přímo v jeho bydlišti . Nejen
bývalí spolupracovníci ze stavebního podniku, ale i vinohradská pobočka Českého svazu
bojovníků za svobodu Standu dodnes zvou na přátelská setkání, i na kulturní zájezdy.To
zejména při nedávných jubilejních pětadevadesátinách.
Toliko sestry a bratři z Klubu dr. Milady Horákové a z pražské pobočky KPV ČR =
Konfederace politických vězňů č.15, v kterýchžto organizacích je Standa až přepoctivě
přispívajícím členem, mu až dodatečně slíbili, že mu věnují článek v pozdějším čísle svých
periodik. Teď, do dubnového čísla to prý nešlo, pro údajný nedostatek místa *.
Život příkladem, příklad životem, tak se dají shrnout roky člověka Stanislava
STEINBAUERA, který spatřil světlo světa takřka před stoletím, 21.dubna 1906.

============================================================
Doplňující informace:
A/ Pan Stanislav STEINBAUER i dnes, s mírně pohublejšími tvářemi, je zcela podobný
    tomu Standovi, který je na úvodní fotografii, pocházející z roku 1971.Vyhledal ji a pře-
   dal téměř až za čtrnáct dní po 20.dubnu, kdy jsem mu přišel blahopřát.
* / Periodikum pražské pobočky Věrni zůstaneme KPV /K 231 z dubna 2001 např.
     obsahuje:
- Celostránkové téma = Jaro už ťuká na dveře = doplněné fotografií oltářního obrazu .
- Celostránkové pojednání , ve kterém předseda pobočky , dr. Dušan CHVAL, tradičně
   rozebírá všeobecně známé historické skutečnosti, tentokrát jako upomínku březnových
   výročí Jana Masaryka a T.G.M. = Březnové Lánské vzpomínání.
- Půlstránkový příspěvek = 21. červen 1949 a  27. červen 1950 =  v němž dr. Dušan
   CHVAL už s předstihem vzpomíná červnové výročí popravených oběti justičních
   zločinů režimu KSČ. Současně,  a hlavně , připojuje mravní ponaučení a také výtku ...
   o falešném znění zvonečků a zavádějícím provolání ...
- Dvoustránkové vojensko-historické pojednání k událostem roku 1940 = Weserűbung
   nebylo cvičení na řece Weser.

B/ Nezbylo místo , ani na stručné blahopřání , jednomu z nejstarších a štědře
      platících členů pražské pobočky KPV ČR číslo 15
= Konfederace politických
      vězňů ČR .
C/ Centrální Zpravodaj KPV/ K 231, číslo 2 z dubna 2001, uvádí Stanislava
     STEINBAUERA ( 95 ) pouze v hromadném seznamu jubilantů. Stejně jako JUDr.
      Ing. Jaroslava ANDĚLA ( 96 ). Nic víc, nic míň.
============================================================
  Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 20. května 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx